Sitemap

10 GROTE WERKEN Blz. 1
10 GROTE WERKEN Blz. 2
Grote werken Blz. 3
Afwerken Dorpskernvernieuwing Blz. 4
Afwerken dorpsbrug, stations- en kanaalomgeving Blz. 5
Doelstellingen Blz. 6
Lysbrug Blz. 7
Lysbrug Blz. 8
Afwerken Dorpsbrug Blz. 9
Afwerken dorpsbrug Blz. 10
Aanleg stationsomgeving Blz. 11
Stationsomgeving Blz. 12
Kanaalomgeving Blz. 13
Kanaalomgeving-Waterstraat Blz. 14
Toeristische kanaalomgeving Blz. 15
Overmandelpad Blz. 16
Bouwen van een Cultuurhuis, aanpassingen aan de Cultuurfabriek en inrichten van een Infopunt Blz. 17
Bouwen van een Cultuurhuis Blz. 18
Doelstellingen Blz. 19
Cultuurhuis Blz. 20
Cultuurhuis - Bouwen Blz. 21
Cultuurhuis - Aankoop grond Blz. 22
Cultuurhuis - Verkoop patrimonium Blz. 23
Aanpassingen aan de Cultuurfabriek Blz. 24
Doelstellingen Blz. 25
Cultuurfabriek Blz. 26
Cultuurfabriek - Verbouwen Blz. 27
Inrichten van een Infopunt Blz. 28
Doelstellingen Blz. 29
Infopunt Blz. 30
Infopunt - Studie Blz. 31
Sport- en vrijetijdspark Blz. 32
Sport- en vrijetijdspark Blz. 33
Doelstellingen Blz. 34
Sportpark Blz. 35
Sportcentrum - Masterplan en RUP Blz. 36
Sportcentrum - Nieuw zaaldeel Blz. 37
Sportcentrum - Beregeningsinstallatie Blz. 38
Sportcentrum - Omgeving/herstelling Blz. 39
Bereikbaarheid Sportpark Blz. 40
Doelstellingen Blz. 41
Bereikbaarheid Sportpark Blz. 42
Sportcentrum - Fietsenstalling Blz. 43
Sportcentrum - Grondverwerving Blz. 44
Sportcentrum - Parking 2 Blz. 45
Iedereen doet mee Blz. 46
Iedereen doet mee Blz. 47
Doelstellingen Blz. 48
Iedereen doet mee Blz. 49
Gezonde gemeente Blz. 50
De niet-computer specialist Blz. 51
Uitbouwen vrijwilligersnetwerk Blz. 52
Verenigingen Blz. 53
Jonge ondernemers Blz. 54
De nieuwe inwoner Blz. 55
Mensen met een beperking Blz. 56
Allemaal samen Blz. 57
Participatie Blz. 58
Straatburgemeester Blz. 59
Participatie Blz. 60
Ontwikkelen van een zorgcampus Blz. 61
Ontwikkelen van een zorgcampus Blz. 62
Doelstellingen Blz. 63
Ontwikkelen van een zorgcampus Blz. 64
Een veilige, nette en fijne buurt Blz. 65
Een veilige, nette en fijne buurt Blz. 66
Doelstellingen Blz. 67
Camerabewaking Blz. 68
Camera's: eigen patrimonium/grondgebied Blz. 69
Inrichten veilige, nette en fijne groenzones Blz. 70
Groenzones: speelpleintjes per wijk Blz. 71
Groenzones: zitbanken, insectenhotels en plantenbakken Blz. 72
Groenzones: fiets- en wandelpaden Blz. 73
Groenzones: hondenweiden Blz. 74
Groenzones: strijd tegen zwerfvuil en onkruid Blz. 75
Opmaak mobiliteitsplan Blz. 76
Herziening mobiliteitsplan Blz. 77
Reconversie openbare verlichting Blz. 78
Reconversie openbare verlichting Blz. 79
Veiligheid op de weg Blz. 80
Naleven snelheidsregimes Blz. 81
Aanpak zwaar vervoer Blz. 82
Parkeren Blz. 83
Fietsmaatregelen Blz. 84
Fietsmaatregelen Blz. 85
Doelstellingen Blz. 86
Elektrische fiets Blz. 87
Aankoop elektrische fiets Blz. 88
Laadpalen elektrische fiets Blz. 89
Fietsmaatregelen in het verkeer Blz. 90
Fietsstraten Blz. 91
Iedereen op de fiets Blz. 92
Bewegwijzering parcours fietsexamen Blz. 93
Kijk! Ik fiets! Blz. 94
Aanleggen fietsparkings Blz. 95
Lokaal overlegplatform fietsbeleid Blz. 96
Fietssubsidies Blz. 97
Trage wegen Blz. 98
Wegwerken gevaarlijke kruispunten jaagpad Blz. 99
Heraanleg trage wegen Blz. 100
Investeren in fiets- en wandelwegen Blz. 101
Groen en ecologisch Ingelmunster Blz. 102
Groen en ecologisch Ingelmunster Blz. 103
Doelstellingen Blz. 104
Burgemeestersconvenant Blz. 105
Burgemeestersconvenant Blz. 106
Lokaal Energie- en Klimaatpact Blz. 107
Lokaal Energie- en Klimaatpact Blz. 108
Minder afval Blz. 109
Minder afval Blz. 110
Overheid heeft voorbeeldfunctie Blz. 111
Autodelen Blz. 112
Zonnepanelen Blz. 113
Ingelmunster benoveert - pilootproject Blz. 114
Renovatiecoach Blz. 115
Renovatiecoach Blz. 116
Aanbod voor kinderen Blz. 117
Aanbod voor kinderen Blz. 118
Doelstellingen Blz. 119
Vrijetijdsaanbod voor kinderen Blz. 120
Huis van het Kind, Lokaal loket Kinderopvang, Decreet BOA Blz. 121
Behoeftenonderzoek vrijetijdsbesteding jeugd Blz. 122
Onderwijs interscolaire samenwerking Blz. 123
Aanbod buitenschoolse activiteiten - Max Blz. 124
Aanbod buitenschoolse activiteiten - Academies Blz. 125
Meer kinderen bij een sportclub Blz. 126
Gemeente als organisator en als dienstverlener Blz. 127
Gemeente als organisator en als dienstverlener Blz. 128
Doelstellingen Blz. 129
Modern overheidsbedrijf Blz. 130
Digitalisering dienstverlening Blz. 131
Vrije openingsuren en werken op afspraak Blz. 132
Examenprocedure bij aanwerving personeel Blz. 133
Digitale infoborden Blz. 134
Jaarlijks terugkerende investeringen Blz. 135
Jaarlijks terugkerende investering Blz. 136
Doelstellingen Blz. 137
Investeringen IT en meubilair Blz. 138
IT materiaal Blz. 139
Meubilair Blz. 140
Investeringen materiaal Vrije Tijd Blz. 141
Investeringen materiaal vrije tijd Blz. 142
Investeringen rollend materieel Blz. 143
Aankoop rollend materieel Blz. 144
Investeringen Technische Dienst Blz. 145
Investeringen Dienst Wegen Blz. 146
Investeringen Dienst Groen Blz. 147
Investeringen feestelijkheden en uitleendienst Blz. 148
Investeringstoelagen Blz. 149
Investeringstoelagen: departement ondersteuning Blz. 150
Investeringstoelagen: departement ruimte Blz. 151
Infrastructuurprojecten Blz. 152
Werken op het openbaar domein Blz. 153
Doelstellingen Blz. 154
Werken op het openbaar domein - straten en pleinen Blz. 155
Nijverheidsstraat Blz. 156
Onze Lieve Vrouwestraat Blz. 157
Mandelstraat Blz. 158
Rodenbachwijk Blz. 159
Oliekouter Blz. 160
Gentstraat Blz. 161
Rozestraat Blz. 162
Zandbergstraat Blz. 163
Ontharding parking brandweer Blz. 164
Patrimonium investeringen Blz. 165
Patrimonium Blz. 166
Doelstellingen Blz. 167
Patrimonium GEMEENTE Blz. 168
Bibliotheek Blz. 169
Brandweer Blz. 170
Buitenschoolse Kinderopvang Villa Max Blz. 171
Buurthuis Blz. 172
Cultuurfabriek Blz. 173
Gravenkapel Blz. 174
Jeugdlokalen Blz. 175
NEC - Schuttershuisje Blz. 176
Ontmoetingscentrum Blz. 177
School De Zon Blz. 178
Tekenacademie Blz. 179
Gemeentehuis Blz. 180
Depot Blz. 181
Kerk Blz. 182
Patrimonium sport Blz. 183
School De Wingerd Blz. 184
Patrimonium OCMW Blz. 185
De Cirkel Blz. 186
Pastorie Blz. 187
Sociaal huis Blz. 188
Patrimonium zonder maatschappelijk doel Blz. 189
Crisisverhuur Blz. 190
LOI Blz. 191
Sociale verhuring Blz. 192
Ouderenwoningen Blz. 193
Ermitage + flatjes Blz. 194
Terreinen Blz. 195
Doelstellingen Blz. 196
Terreinen gemeente Blz. 197
Marktplein Blz. 198
Begraafplaats Blz. 199
Losse investeringsprojecten Blz. 200
Losse projecten Blz. 201
Doelstellingen Blz. 202
IT projecten Blz. 203
IT projecten Blz. 204
Aankoop/ontwikkeling nieuwe software Blz. 205
Aankoop IT materiaal onderwijs Blz. 206
Acties
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap