Sitemap

 1. Blz. 1 10 GROTE WERKEN
  1. Blz. 2 10 GROTE WERKEN
  2. Blz. 3 Grote werken
   1. Blz. 4 Afwerken Dorpskernvernieuwing
    1. Blz. 5 Afwerken dorpsbrug, stations- en kanaalomgeving
     1. Blz. 6 Doelstellingen
      1. Blz. 7 Lysbrug
       1. Blz. 8 Lysbrug
      2. Blz. 9 Afwerken Dorpsbrug
       1. Blz. 10 Afwerken dorpsbrug
      3. Blz. 11 Aanleg stationsomgeving
       1. Blz. 12 Stationsomgeving
      4. Blz. 13 Kanaalomgeving
       1. Blz. 14 Kanaalomgeving-Waterstraat
       2. Blz. 15 Toeristische kanaalomgeving
       3. Blz. 16 Overmandelpad
   2. Blz. 17 Bouwen van een Cultuurhuis, aanpassingen aan de Cultuurfabriek en inrichten van een Infopunt
    1. Blz. 18 Bouwen van een Cultuurhuis
     1. Blz. 19 Doelstellingen
      1. Blz. 20 Cultuurhuis
       1. Blz. 21 Cultuurhuis - Bouwen
       2. Blz. 22 Cultuurhuis - Aankoop grond
       3. Blz. 23 Cultuurhuis - Verkoop patrimonium
    2. Blz. 24 Aanpassingen aan de Cultuurfabriek
     1. Blz. 25 Doelstellingen
      1. Blz. 26 Cultuurfabriek
       1. Blz. 27 Cultuurfabriek - Verbouwen
    3. Blz. 28 Inrichten van een Infopunt
     1. Blz. 29 Doelstellingen
      1. Blz. 30 Infopunt
       1. Blz. 31 Infopunt - Studie
   3. Blz. 32 Sport- en vrijetijdspark
    1. Blz. 33 Sport- en vrijetijdspark
     1. Blz. 34 Doelstellingen
      1. Blz. 35 Sportpark
       1. Blz. 36 Sportcentrum - Kunstgrasveld
       2. Blz. 37 Sportcentrum - Masterplan en RUP
       3. Blz. 38 Sportcentrum - Nieuw zaaldeel
       4. Blz. 39 Sportcentrum - Beregeningsinstallatie
       5. Blz. 40 Sportcentrum - Omgeving/herstelling/Padenstructuur
    2. Blz. 41 Bereikbaarheid Sportpark
     1. Blz. 42 Doelstellingen
      1. Blz. 43 Bereikbaarheid Sportpark
       1. Blz. 44 Sportcentrum - Fietsenstalling
       2. Blz. 45 Sportcentrum - Grondverwerving
       3. Blz. 46 Sportcentrum - Parking 2
   4. Blz. 47 Iedereen doet mee
    1. Blz. 48 Iedereen doet mee
     1. Blz. 49 Doelstellingen
      1. Blz. 50 Iedereen doet mee
       1. Blz. 51 Gezonde gemeente
       2. Blz. 52 De niet-computer specialist
       3. Blz. 53 Uitbouwen vrijwilligersnetwerk
       4. Blz. 54 Verenigingen
       5. Blz. 55 Startende ondernemers
       6. Blz. 56 De nieuwe inwoner
       7. Blz. 57 Mensen met een beperking
       8. Blz. 58 Allemaal samen
      2. Blz. 59 Participatie
       1. Blz. 60 Straatburgemeester
       2. Blz. 61 Participatie
   5. Blz. 62 Ontwikkelen van een zorgcampus
    1. Blz. 63 Ontwikkelen van een zorgcampus
     1. Blz. 64 Doelstellingen
      1. Blz. 65 Ontwikkelen van een zorgcampus
   6. Blz. 66 Een veilige, nette en fijne buurt
    1. Blz. 67 Een veilige, nette en fijne buurt
     1. Blz. 68 Doelstellingen
      1. Blz. 69 Camerabewaking
       1. Blz. 70 Camera's: eigen patrimonium/grondgebied
      2. Blz. 71 Inrichten veilige, nette en fijne groenzones
       1. Blz. 72 Groenzones: speelpleintjes per wijk
       2. Blz. 73 Groenzones: zitbanken, insectenhotels en plantenbakken
       3. Blz. 74 Groenzones: fiets- en wandelpaden
       4. Blz. 75 Groenzones: hondenweiden
       5. Blz. 76 Groenzones: strijd tegen zwerfvuil en onkruid
      3. Blz. 77 Opmaak mobiliteitsplan
       1. Blz. 78 Herziening mobiliteitsplan
      4. Blz. 79 Reconversie openbare verlichting
       1. Blz. 80 Reconversie openbare verlichting
      5. Blz. 81 Veiligheid op de weg
       1. Blz. 82 Naleven snelheidsregimes
       2. Blz. 83 Aanpak zwaar vervoer
       3. Blz. 84 Parkeren
   7. Blz. 85 Fietsmaatregelen
    1. Blz. 86 Fietsmaatregelen
     1. Blz. 87 Doelstellingen
      1. Blz. 88 Elektrische fiets
       1. Blz. 89 Aankoop elektrische fiets
       2. Blz. 90 Laadpalen elektrische fiets
      2. Blz. 91 Fietsmaatregelen in het verkeer
       1. Blz. 92 Fietsstraten
      3. Blz. 93 Iedereen op de fiets
       1. Blz. 94 Bewegwijzering parcours fietsexamen
       2. Blz. 95 Kijk! Ik fiets!
       3. Blz. 96 Aanleggen fietsparkings
       4. Blz. 97 Lokaal overlegplatform fietsbeleid
       5. Blz. 98 Fietssubsidies
      4. Blz. 99 Trage wegen
       1. Blz. 100 Wegwerken gevaarlijke kruispunten jaagpad
       2. Blz. 101 Heraanleg trage wegen
       3. Blz. 102 Investeren in fiets- en wandelwegen
   8. Blz. 103 Groen en ecologisch Ingelmunster
    1. Blz. 104 Groen en ecologisch Ingelmunster
     1. Blz. 105 Doelstellingen
      1. Blz. 106 Burgemeestersconvenant
       1. Blz. 107 Burgemeestersconvenant
      2. Blz. 108 Lokaal Energie- en Klimaatpact
       1. Blz. 109 Lokaal Energie- en Klimaatpact
      3. Blz. 110 Minder afval
       1. Blz. 111 Minder afval
      4. Blz. 112 Overheid heeft voorbeeldfunctie
       1. Blz. 113 Bebossing
       2. Blz. 114 Autodelen
       3. Blz. 115 Zonnepanelen
       4. Blz. 116 Ingelmunster benoveert - pilootproject
      5. Blz. 117 Renovatiecoach
       1. Blz. 118 Renovatiecoach
   9. Blz. 119 Aanbod voor kinderen
    1. Blz. 120 Aanbod voor kinderen
     1. Blz. 121 Doelstellingen
      1. Blz. 122 Vrijetijdsaanbod voor kinderen
       1. Blz. 123 Huis van het Kind, Lokaal loket Kinderopvang, Decreet BOA
       2. Blz. 124 Behoeftenonderzoek vrijetijdsbesteding jeugd
       3. Blz. 125 Onderwijs interscolaire samenwerking
       4. Blz. 126 Aanbod buitenschoolse activiteiten - Max
       5. Blz. 127 Aanbod buitenschoolse activiteiten - Academies
       6. Blz. 128 Meer kinderen bij een sportclub
   10. Blz. 129 Gemeente als organisator en als dienstverlener
    1. Blz. 130 Gemeente als organisator en als dienstverlener
     1. Blz. 131 Doelstellingen
      1. Blz. 132 Modern overheidsbedrijf
       1. Blz. 133 Digitalisering dienstverlening
       2. Blz. 134 Vrije openingsuren en werken op afspraak
       3. Blz. 135 Examenprocedure bij aanwerving personeel
       4. Blz. 136 Digitale infoborden
   11. Blz. 137 Jaarlijks terugkerende investeringen
    1. Blz. 138 Jaarlijks terugkerende investering
     1. Blz. 139 Doelstellingen
      1. Blz. 140 Investeringen IT en meubilair
       1. Blz. 141 IT materiaal
       2. Blz. 142 Meubilair
      2. Blz. 143 Investeringen materiaal Vrije Tijd
       1. Blz. 144 Investeringen materiaal vrije tijd
      3. Blz. 145 Investeringen rollend materieel
       1. Blz. 146 Aankoop rollend materieel
      4. Blz. 147 Investeringen Technische Dienst
       1. Blz. 148 Investeringen Dienst Wegen
       2. Blz. 149 Investeringen Dienst Groen
       3. Blz. 150 Investeringen feestelijkheden en uitleendienst
      5. Blz. 151 Investeringstoelagen
       1. Blz. 152 Investeringstoelagen: departement ondersteuning
       2. Blz. 153 Investeringstoelagen: departement ruimte
   12. Blz. 154 Infrastructuurprojecten
    1. Blz. 155 Werken op het openbaar domein
     1. Blz. 156 Doelstellingen
      1. Blz. 157 Werken op het openbaar domein - straten en pleinen
       1. Blz. 158 Ontharding parking Sint-Amand
       2. Blz. 159 Vuilputstraat/Beelshoek
       3. Blz. 160 Nijverheidsstraat
       4. Blz. 161 Onze Lieve Vrouwestraat
       5. Blz. 162 Mandelstraat
       6. Blz. 163 Rodenbachwijk
       7. Blz. 164 Oliekouter
       8. Blz. 165 Gentstraat
       9. Blz. 166 Rozestraat
       10. Blz. 167 Zandbergstraat
       11. Blz. 168 Ontharding parking brandweer
       12. Blz. 169 Vlasbloemstraat
   13. Blz. 170 Patrimonium investeringen
    1. Blz. 171 Patrimonium
     1. Blz. 172 Doelstellingen
      1. Blz. 173 Patrimonium GEMEENTE
       1. Blz. 174 Bibliotheek
       2. Blz. 175 Fietsbib
       3. Blz. 176 Brandweer
       4. Blz. 177 De Zolder
       5. Blz. 178 Buitenschoolse Kinderopvang Villa Max
       6. Blz. 179 Cultuurfabriek
       7. Blz. 180 Gravenkapel
       8. Blz. 181 Huis 1
       9. Blz. 182 Jeugdlokalen
       10. Blz. 183 NEC - Schuttershuisje
       11. Blz. 184 Ontmoetingscentrum
       12. Blz. 185 School De Zon
       13. Blz. 186 Tekenacademie
       14. Blz. 187 Gemeentehuis
       15. Blz. 188 Depot
       16. Blz. 189 Kerk
       17. Blz. 190 Patrimonium sport
       18. Blz. 191 School De Wingerd
      2. Blz. 192 Patrimonium OCMW
       1. Blz. 193 De Cirkel
       2. Blz. 194 Pastorie
       3. Blz. 195 Sociaal huis
       4. Blz. 196 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
       5. Blz. 197 Crisisverhuur
       6. Blz. 198 LOI
       7. Blz. 199 Sociale verhuring
       8. Blz. 200 Ouderenwoningen
       9. Blz. 201 Ermitage + flatjes
    2. Blz. 202 Terreinen
     1. Blz. 203 Doelstellingen
      1. Blz. 204 Terreinen gemeente
       1. Blz. 205 Marktplein
       2. Blz. 206 Begraafplaats
   14. Blz. 207 Losse investeringsprojecten
    1. Blz. 208 Losse projecten
     1. Blz. 209 Doelstellingen
      1. Blz. 210 IT projecten
       1. Blz. 211 IT projecten
       2. Blz. 212 Aankoop/ontwikkeling nieuwe software
       3. Blz. 213 Aankoop IT materiaal onderwijs
  3. Acties
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap