Sitemap

 1. Blz. 1 10 GROTE WERKEN
  1. Blz. 2 10 GROTE WERKEN
  2. Blz. 3 Grote werken
   1. Blz. 4 Afwerken Dorpskernvernieuwing
    1. Blz. 5 Afwerken dorpsbrug, stations- en kanaalomgeving
     1. Blz. 6 Doelstellingen
      1. Blz. 7 Lysbrug
       1. Blz. 8 Lysbrug
      2. Blz. 9 Afwerken Dorpsbrug
       1. Blz. 10 Afwerken dorpsbrug
      3. Blz. 11 Aanleg stationsomgeving
       1. Blz. 12 Stationsomgeving
      4. Blz. 13 Kanaalomgeving
       1. Blz. 14 Kanaalomgeving-Waterstraat
       2. Blz. 15 Toeristische kanaalomgeving
       3. Blz. 16 Overmandelpad
   2. Blz. 17 Bouwen van een Cultuurhuis, aanpassingen aan de Cultuurfabriek en inrichten van een Infopunt
    1. Blz. 18 Bouwen van een Cultuurhuis
     1. Blz. 19 Doelstellingen
      1. Blz. 20 Cultuurhuis
       1. Blz. 21 Cultuurhuis - Bouwen
       2. Blz. 22 Cultuurhuis - Aankoop grond
       3. Blz. 23 Cultuurhuis - Verkoop patrimonium
    2. Blz. 24 Aanpassingen aan de Cultuurfabriek
     1. Blz. 25 Doelstellingen
      1. Blz. 26 Cultuurfabriek
       1. Blz. 27 Cultuurfabriek - Verbouwen
    3. Blz. 28 Inrichten van een Infopunt
     1. Blz. 29 Doelstellingen
      1. Blz. 30 Infopunt
       1. Blz. 31 Infopunt - Studie
   3. Blz. 32 Sport- en vrijetijdspark
    1. Blz. 33 Sport- en vrijetijdspark
     1. Blz. 34 Doelstellingen
      1. Blz. 35 Sportpark
       1. Blz. 36 Sportcentrum - Kunstgrasveld
       2. Blz. 37 Sportcentrum - Masterplan en RUP
       3. Blz. 38 Sportcentrum - Nieuw zaaldeel
       4. Blz. 39 Sportcentrum - Beregeningsinstallatie
       5. Blz. 40 Sportcentrum - Omgeving/herstelling
    2. Blz. 41 Bereikbaarheid Sportpark
     1. Blz. 42 Doelstellingen
      1. Blz. 43 Bereikbaarheid Sportpark
       1. Blz. 44 Sportcentrum - Fietsenstalling
       2. Blz. 45 Sportcentrum - Grondverwerving
       3. Blz. 46 Sportcentrum - Parking 2
   4. Blz. 47 Iedereen doet mee
    1. Blz. 48 Iedereen doet mee
     1. Blz. 49 Doelstellingen
      1. Blz. 50 Iedereen doet mee
       1. Blz. 51 Gezonde gemeente
       2. Blz. 52 De niet-computer specialist
       3. Blz. 53 Uitbouwen vrijwilligersnetwerk
       4. Blz. 54 Verenigingen
       5. Blz. 55 Jonge ondernemers
       6. Blz. 56 De nieuwe inwoner
       7. Blz. 57 Mensen met een beperking
       8. Blz. 58 Allemaal samen
      2. Blz. 59 Participatie
       1. Blz. 60 Straatburgemeester
       2. Blz. 61 Participatie
   5. Blz. 62 Ontwikkelen van een zorgcampus
    1. Blz. 63 Ontwikkelen van een zorgcampus
     1. Blz. 64 Doelstellingen
      1. Blz. 65 Ontwikkelen van een zorgcampus
   6. Blz. 66 Een veilige, nette en fijne buurt
    1. Blz. 67 Een veilige, nette en fijne buurt
     1. Blz. 68 Doelstellingen
      1. Blz. 69 Camerabewaking
       1. Blz. 70 Camera's: eigen patrimonium/grondgebied
      2. Blz. 71 Inrichten veilige, nette en fijne groenzones
       1. Blz. 72 Groenzones: speelpleintjes per wijk
       2. Blz. 73 Groenzones: zitbanken, insectenhotels en plantenbakken
       3. Blz. 74 Groenzones: fiets- en wandelpaden
       4. Blz. 75 Groenzones: hondenweiden
       5. Blz. 76 Groenzones: strijd tegen zwerfvuil en onkruid
      3. Blz. 77 Opmaak mobiliteitsplan
       1. Blz. 78 Herziening mobiliteitsplan
      4. Blz. 79 Reconversie openbare verlichting
       1. Blz. 80 Reconversie openbare verlichting
      5. Blz. 81 Veiligheid op de weg
       1. Blz. 82 Naleven snelheidsregimes
       2. Blz. 83 Aanpak zwaar vervoer
       3. Blz. 84 Parkeren
   7. Blz. 85 Fietsmaatregelen
    1. Blz. 86 Fietsmaatregelen
     1. Blz. 87 Doelstellingen
      1. Blz. 88 Elektrische fiets
       1. Blz. 89 Aankoop elektrische fiets
       2. Blz. 90 Laadpalen elektrische fiets
      2. Blz. 91 Fietsmaatregelen in het verkeer
       1. Blz. 92 Fietsstraten
      3. Blz. 93 Iedereen op de fiets
       1. Blz. 94 Bewegwijzering parcours fietsexamen
       2. Blz. 95 Kijk! Ik fiets!
       3. Blz. 96 Aanleggen fietsparkings
       4. Blz. 97 Lokaal overlegplatform fietsbeleid
       5. Blz. 98 Fietssubsidies
      4. Blz. 99 Trage wegen
       1. Blz. 100 Wegwerken gevaarlijke kruispunten jaagpad
       2. Blz. 101 Heraanleg trage wegen
       3. Blz. 102 Investeren in fiets- en wandelwegen
   8. Blz. 103 Groen en ecologisch Ingelmunster
    1. Blz. 104 Groen en ecologisch Ingelmunster
     1. Blz. 105 Doelstellingen
      1. Blz. 106 Burgemeestersconvenant
       1. Blz. 107 Burgemeestersconvenant
      2. Blz. 108 Lokaal Energie- en Klimaatpact
       1. Blz. 109 Lokaal Energie- en Klimaatpact
      3. Blz. 110 Minder afval
       1. Blz. 111 Minder afval
      4. Blz. 112 Overheid heeft voorbeeldfunctie
       1. Blz. 113 Autodelen
       2. Blz. 114 Zonnepanelen
       3. Blz. 115 Ingelmunster benoveert - pilootproject
      5. Blz. 116 Renovatiecoach
       1. Blz. 117 Renovatiecoach
   9. Blz. 118 Aanbod voor kinderen
    1. Blz. 119 Aanbod voor kinderen
     1. Blz. 120 Doelstellingen
      1. Blz. 121 Vrijetijdsaanbod voor kinderen
       1. Blz. 122 Huis van het Kind, Lokaal loket Kinderopvang, Decreet BOA
       2. Blz. 123 Behoeftenonderzoek vrijetijdsbesteding jeugd
       3. Blz. 124 Onderwijs interscolaire samenwerking
       4. Blz. 125 Aanbod buitenschoolse activiteiten - Max
       5. Blz. 126 Aanbod buitenschoolse activiteiten - Academies
       6. Blz. 127 Meer kinderen bij een sportclub
   10. Blz. 128 Gemeente als organisator en als dienstverlener
    1. Blz. 129 Gemeente als organisator en als dienstverlener
     1. Blz. 130 Doelstellingen
      1. Blz. 131 Modern overheidsbedrijf
       1. Blz. 132 Digitalisering dienstverlening
       2. Blz. 133 Vrije openingsuren en werken op afspraak
       3. Blz. 134 Examenprocedure bij aanwerving personeel
       4. Blz. 135 Digitale infoborden
   11. Blz. 136 Jaarlijks terugkerende investeringen
    1. Blz. 137 Jaarlijks terugkerende investering
     1. Blz. 138 Doelstellingen
      1. Blz. 139 Investeringen IT en meubilair
       1. Blz. 140 IT materiaal
       2. Blz. 141 Meubilair
      2. Blz. 142 Investeringen materiaal Vrije Tijd
       1. Blz. 143 Investeringen materiaal vrije tijd
      3. Blz. 144 Investeringen rollend materieel
       1. Blz. 145 Aankoop rollend materieel
      4. Blz. 146 Investeringen Technische Dienst
       1. Blz. 147 Investeringen Dienst Wegen
       2. Blz. 148 Investeringen Dienst Groen
       3. Blz. 149 Investeringen feestelijkheden en uitleendienst
      5. Blz. 150 Investeringstoelagen
       1. Blz. 151 Investeringstoelagen: departement ondersteuning
       2. Blz. 152 Investeringstoelagen: departement ruimte
   12. Blz. 153 Infrastructuurprojecten
    1. Blz. 154 Werken op het openbaar domein
     1. Blz. 155 Doelstellingen
      1. Blz. 156 Werken op het openbaar domein - straten en pleinen
       1. Blz. 157 Nijverheidsstraat
       2. Blz. 158 Onze Lieve Vrouwestraat
       3. Blz. 159 Mandelstraat
       4. Blz. 160 Rodenbachwijk
       5. Blz. 161 Oliekouter
       6. Blz. 162 Gentstraat
       7. Blz. 163 Rozestraat
       8. Blz. 164 Zandbergstraat
       9. Blz. 165 Ontharding parking brandweer
   13. Blz. 166 Patrimonium investeringen
    1. Blz. 167 Patrimonium
     1. Blz. 168 Doelstellingen
      1. Blz. 169 Patrimonium GEMEENTE
       1. Blz. 170 Bibliotheek
       2. Blz. 171 Fietsbib
       3. Blz. 172 Brandweer
       4. Blz. 173 De Zolder
       5. Blz. 174 Buitenschoolse Kinderopvang Villa Max
       6. Blz. 175 Cultuurfabriek
       7. Blz. 176 Gravenkapel
       8. Blz. 177 Huis 1
       9. Blz. 178 Jeugdlokalen
       10. Blz. 179 NEC - Schuttershuisje
       11. Blz. 180 Ontmoetingscentrum
       12. Blz. 181 School De Zon
       13. Blz. 182 Tekenacademie
       14. Blz. 183 Gemeentehuis
       15. Blz. 184 Depot
       16. Blz. 185 Kerk
       17. Blz. 186 Patrimonium sport
       18. Blz. 187 School De Wingerd
      2. Blz. 188 Patrimonium OCMW
       1. Blz. 189 De Cirkel
       2. Blz. 190 Pastorie
       3. Blz. 191 Sociaal huis
       4. Blz. 192 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
       5. Blz. 193 Crisisverhuur
       6. Blz. 194 LOI
       7. Blz. 195 Sociale verhuring
       8. Blz. 196 Ouderenwoningen
       9. Blz. 197 Ermitage + flatjes
    2. Blz. 198 Terreinen
     1. Blz. 199 Doelstellingen
      1. Blz. 200 Terreinen gemeente
       1. Blz. 201 Marktplein
       2. Blz. 202 Begraafplaats
   14. Blz. 203 Losse investeringsprojecten
    1. Blz. 204 Losse projecten
     1. Blz. 205 Doelstellingen
      1. Blz. 206 IT projecten
       1. Blz. 207 IT projecten
       2. Blz. 208 Aankoop/ontwikkeling nieuwe software
       3. Blz. 209 Aankoop IT materiaal onderwijs
  3. Acties
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap