Sitemap

 1. Blz. 1 10 GROTE WERKEN
  1. Blz. 2 10 GROTE WERKEN
  2. Blz. 3 Grote werken
   1. Blz. 4 Afwerken Dorpskernvernieuwing
    1. Blz. 5 Afwerken dorpsbrug, stations- en kanaalomgeving
     1. Blz. 6 Doelstellingen
      1. Blz. 7 Lysbrug
       1. Blz. 8 Lysbrug
      2. Blz. 9 Afwerken Dorpsbrug
       1. Blz. 10 Afwerken dorpsbrug
      3. Blz. 11 Aanleg stationsomgeving
       1. Blz. 12 Stationsomgeving
      4. Blz. 13 Kanaalomgeving
       1. Blz. 14 Kanaalomgeving-Waterstraat
       2. Blz. 15 Toeristische kanaalomgeving
       3. Blz. 16 Overmandelpad
   2. Blz. 17 Bouwen van een Cultuurhuis, aanpassingen aan de Cultuurfabriek en inrichten van een Infopunt
    1. Blz. 18 Bouwen van een Cultuurhuis
     1. Blz. 19 Doelstellingen
      1. Blz. 20 Cultuurhuis
       1. Blz. 21 Cultuurhuis - Bouwen
       2. Blz. 22 Cultuurhuis - Aankoop grond
       3. Blz. 23 Cultuurhuis - Verkoop patrimonium
    2. Blz. 24 Aanpassingen aan de Cultuurfabriek
     1. Blz. 25 Doelstellingen
      1. Blz. 26 Cultuurfabriek
       1. Blz. 27 Cultuurfabriek - Verbouwen
    3. Blz. 28 Inrichten van een Infopunt
     1. Blz. 29 Doelstellingen
      1. Blz. 30 Infopunt
       1. Blz. 31 Infopunt - Studie
   3. Blz. 32 Sport- en vrijetijdspark
    1. Blz. 33 Sport- en vrijetijdspark
     1. Blz. 34 Doelstellingen
      1. Blz. 35 Sportpark
       1. Blz. 36 Sportcentrum - Kunstgrasveld
       2. Blz. 37 Sportcentrum - Masterplan en RUP
       3. Blz. 38 Sportcentrum - Nieuw zaaldeel
       4. Blz. 39 Sportcentrum - Beregeningsinstallatie
       5. Blz. 40 Sportcentrum - Omgeving/herstelling/Padenstructuur
    2. Blz. 41 Bereikbaarheid Sportpark
     1. Blz. 42 Doelstellingen
      1. Blz. 43 Bereikbaarheid Sportpark
       1. Blz. 44 Sportcentrum - Grondverwerving
       2. Blz. 45 Sportcentrum - Parking 2
   4. Blz. 46 Iedereen doet mee
    1. Blz. 47 Iedereen doet mee
     1. Blz. 48 Doelstellingen
      1. Blz. 49 Iedereen doet mee
       1. Blz. 50 Gezonde gemeente
       2. Blz. 51 De niet-computer specialist
       3. Blz. 52 Uitbouwen vrijwilligersnetwerk
       4. Blz. 53 Verenigingen
       5. Blz. 54 Startende ondernemers
       6. Blz. 55 De nieuwe inwoner
       7. Blz. 56 Mensen met een beperking
       8. Blz. 57 Allemaal samen
      2. Blz. 58 Participatie
       1. Blz. 59 Straatburgemeester
       2. Blz. 60 Participatie
   5. Blz. 61 Ontwikkelen van een zorgcampus
    1. Blz. 62 Ontwikkelen van een zorgcampus
     1. Blz. 63 Doelstellingen
      1. Blz. 64 Ontwikkelen van een zorgcampus
   6. Blz. 65 Een veilige, nette en fijne buurt
    1. Blz. 66 Een veilige, nette en fijne buurt
     1. Blz. 67 Doelstellingen
      1. Blz. 68 Camerabewaking
       1. Blz. 69 Camera's: eigen patrimonium/grondgebied
      2. Blz. 70 Inrichten veilige, nette en fijne groenzones
       1. Blz. 71 Groenzones: speelpleintjes per wijk
       2. Blz. 72 Groenzones: zitbanken, insectenhotels en plantenbakken
       3. Blz. 73 Groenzones: fiets- en wandelpaden
       4. Blz. 74 Groenzones: hondenweiden
       5. Blz. 75 Groenzones: strijd tegen zwerfvuil en onkruid
      3. Blz. 76 Opmaak mobiliteitsplan
       1. Blz. 77 Herziening mobiliteitsplan
      4. Blz. 78 Reconversie openbare verlichting
       1. Blz. 79 Reconversie openbare verlichting
      5. Blz. 80 Veiligheid op de weg
       1. Blz. 81 Naleven snelheidsregimes
       2. Blz. 82 Aanpak zwaar vervoer
       3. Blz. 83 Parkeren
   7. Blz. 84 Fietsmaatregelen
    1. Blz. 85 Fietsmaatregelen
     1. Blz. 86 Doelstellingen
      1. Blz. 87 Elektrische fiets
       1. Blz. 88 Aankoop elektrische fiets
       2. Blz. 89 Laadpalen elektrische fiets
      2. Blz. 90 Fietsmaatregelen in het verkeer
       1. Blz. 91 Fietsstraten
      3. Blz. 92 Iedereen op de fiets
       1. Blz. 93 Bewegwijzering parcours fietsexamen
       2. Blz. 94 Kijk! Ik fiets!
       3. Blz. 95 Aanleggen fietsparkings
       4. Blz. 96 Lokaal overlegplatform fietsbeleid
       5. Blz. 97 Fietssubsidies
      4. Blz. 98 Trage wegen
       1. Blz. 99 Wegwerken gevaarlijke kruispunten jaagpad
       2. Blz. 100 Heraanleg trage wegen
   8. Blz. 101 Groen en ecologisch Ingelmunster
    1. Blz. 102 Groen en ecologisch Ingelmunster
     1. Blz. 103 Doelstellingen
      1. Blz. 104 Burgemeestersconvenant
       1. Blz. 105 Burgemeestersconvenant
      2. Blz. 106 Lokaal Energie- en Klimaatpact
       1. Blz. 107 Lokaal Energie- en Klimaatpact
      3. Blz. 108 Minder afval
       1. Blz. 109 Minder afval
      4. Blz. 110 Overheid heeft voorbeeldfunctie
       1. Blz. 111 Bebossing
       2. Blz. 112 Autodelen
       3. Blz. 113 Zonnepanelen
       4. Blz. 114 Ingelmunster benoveert - pilootproject
      5. Blz. 115 Renovatiecoach
       1. Blz. 116 Renovatiecoach
   9. Blz. 117 Aanbod voor kinderen
    1. Blz. 118 Aanbod voor kinderen
     1. Blz. 119 Doelstellingen
      1. Blz. 120 Vrijetijdsaanbod voor kinderen
       1. Blz. 121 Huis van het Kind, Lokaal loket Kinderopvang, Decreet BOA
       2. Blz. 122 Behoeftenonderzoek vrijetijdsbesteding jeugd
       3. Blz. 123 Onderwijs interscolaire samenwerking
       4. Blz. 124 Aanbod buitenschoolse activiteiten - Max
       5. Blz. 125 Aanbod buitenschoolse activiteiten - Academies
       6. Blz. 126 Meer kinderen bij een sportclub
   10. Blz. 127 Gemeente als organisator en als dienstverlener
    1. Blz. 128 Gemeente als organisator en als dienstverlener
     1. Blz. 129 Doelstellingen
      1. Blz. 130 Modern overheidsbedrijf
       1. Blz. 131 Digitalisering dienstverlening
       2. Blz. 132 Vrije openingsuren en werken op afspraak
       3. Blz. 133 Examenprocedure bij aanwerving personeel
       4. Blz. 134 Digitale infoborden
   11. Blz. 135 Jaarlijks terugkerende investeringen
    1. Blz. 136 Jaarlijks terugkerende investering
     1. Blz. 137 Doelstellingen
      1. Blz. 138 Investeringen IT en meubilair
       1. Blz. 139 IT materiaal
       2. Blz. 140 Meubilair
      2. Blz. 141 Investeringen materiaal Vrije Tijd
       1. Blz. 142 Investeringen materiaal vrije tijd
      3. Blz. 143 Investeringen rollend materieel
       1. Blz. 144 Aankoop rollend materieel
      4. Blz. 145 Investeringen Technische Dienst
       1. Blz. 146 Investeringen Dienst Wegen
       2. Blz. 147 Investeringen Dienst Groen
       3. Blz. 148 Investeringen feestelijkheden en uitleendienst
      5. Blz. 149 Investeringstoelagen
       1. Blz. 150 Investeringstoelagen: departement ondersteuning
       2. Blz. 151 Investeringstoelagen: departement ruimte
   12. Blz. 152 Infrastructuurprojecten
    1. Blz. 153 Werken op het openbaar domein
     1. Blz. 154 Doelstellingen
      1. Blz. 155 Werken op het openbaar domein - straten en pleinen
       1. Blz. 156 Ontharding parking Sint-Amand
       2. Blz. 157 Vuilputstraat/Beelshoek
       3. Blz. 158 Nijverheidsstraat
       4. Blz. 159 Onze Lieve Vrouwestraat
       5. Blz. 160 Mandelstraat
       6. Blz. 161 Rodenbachwijk
       7. Blz. 162 Oliekouter
       8. Blz. 163 Gentstraat
       9. Blz. 164 Rozestraat
       10. Blz. 165 Zandbergstraat
       11. Blz. 166 Ontharding parking brandweer
       12. Blz. 167 Vlasbloemstraat
   13. Blz. 168 Patrimonium investeringen
    1. Blz. 169 Patrimonium
     1. Blz. 170 Doelstellingen
      1. Blz. 171 Patrimonium GEMEENTE
       1. Blz. 172 Bibliotheek
       2. Blz. 173 Fietsbieb
       3. Blz. 174 Brandweer
       4. Blz. 175 De Zolder
       5. Blz. 176 Buitenschoolse Kinderopvang Villa Max
       6. Blz. 177 Cultuurfabriek
       7. Blz. 178 Gravenkapel
       8. Blz. 179 Huis 1
       9. Blz. 180 Jeugdlokalen
       10. Blz. 181 NEC - Schuttershuisje
       11. Blz. 182 Ontmoetingscentrum
       12. Blz. 183 School De Zon
       13. Blz. 184 Tekenacademie
       14. Blz. 185 Gemeentehuis
       15. Blz. 186 Depot
       16. Blz. 187 Kerk
       17. Blz. 188 Patrimonium sport
       18. Blz. 189 School De Wingerd
      2. Blz. 190 Patrimonium OCMW
       1. Blz. 191 De Cirkel
       2. Blz. 192 Pastorie
       3. Blz. 193 Sociaal huis
       4. Blz. 194 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
       5. Blz. 195 Crisisverhuur
       6. Blz. 196 LOI
       7. Blz. 197 Sociale verhuring
       8. Blz. 198 Ouderenwoningen
       9. Blz. 199 Ermitage + flatjes
    2. Blz. 200 Terreinen
     1. Blz. 201 Doelstellingen
      1. Blz. 202 Terreinen gemeente
       1. Blz. 203 Marktplein
       2. Blz. 204 Begraafplaats
   14. Blz. 205 Losse investeringsprojecten
    1. Blz. 206 Losse projecten
     1. Blz. 207 Doelstellingen
      1. Blz. 208 IT projecten
       1. Blz. 209 IT projecten
       2. Blz. 210 Aankoop/ontwikkeling nieuwe software
       3. Blz. 211 Aankoop IT materiaal onderwijs
  3. Acties
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap