Schepen
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

Wie in 2020 en 2023 een fiets koopt, kan rekenen op een fietssubsidie. Het fietsbeleid kent een apotheose in 2023 met het jaar van de fiets.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2023

  • December 2023: het gemeentebestuur gaf in 2023 subsidies voor de aankoop van 179 elektrische fietsen en 58 gewone fietsen. 
  • Maart 2023: de gemeenteraad keurt het reglement voor het toekennen van fietssubsidies goed. Inwoners die in 2023 een fiets kopen, krijgen een terugbetaling van het gemeentebestuur in de vorm van Kadobonnen. Zo ontvang je een Kadobon van 50 euro bij de aankoop van een niet-elektrische fiets of 100 euro voor een elektrische fiets of speedpedelecs. 

2021

  • December 2021: het gemeentebestuur schonk in 2021 422 Kadobonnen, waarvan 107 voor een gewone fiets en 315 voor een elektrische fiets.
  • Juni 2021: de gemeenteraad keurt de verlening van de fietssubsidies goed omwille van corona. Ingelmunsternaren kunnen tot 31 december 2021 een aanvraag indienen.

2020

  • December 2020: het gemeentebestuur schonk in 2020 492 Kadobonnen, waarvan 128 voor een gewone fiets en 359 voor een elektrische fiets. De gemeenteraad keurt de verlenging van de fietssubsidies goed omwille van corona. Ingelmunsternaren kunnen zo tot 15 juli 2021 een aanvraag indienen.
  • Ingelmunsternaren die in 2020 een fiets kopen, krijgen een terugbetaling van het gemeentebestuur in de vorm van Kadobonnen. Zo ontvang je een Kadobon van 50 euro bij de aankoop van een niet-elektrische fiets of 100 euro voor een elektrische fiets. Ook voor de populaire speed pedelecs is er een bon van 100 euro.

Tijd (indicator)

G

Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)

G

Geld

Kostprijs 2023: 20.200 euro

Kostprijs 2021: 36.900 euro

Kostprijs 2020: 42.550 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN