Schepen
Martine Verhamme
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

De uitdaging is nu om de verschillende segmenten van het aanbod aan buitenschoolse activiteiten nog beter op elkaar af te stemmen, zowel organisatorisch als communicatief. Het figuurtje 'Max' moet nog opvallender optreden als verbindingsfiguur. Om deze uitdaging in goede banen te leiden stelt het bestuur Kevin Samyn aan als jeugdbeleidsmedewerker en coördinator Max.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

 • September: verspreiding van 'de Max' en start van de inschrijvingen voor het najaar.
 • Juli: opstart van tienerwerking 'de Zolder'.
 • Juni-juli: samenstellen aanbod najaar en opmaak kalender voorjaar 2024.
 • April-mei: verspreiding van 'de Max' en start van de inschrijvingen voor de zomer.
 • Maart: samenstellen zomeraanbod en opmaak kalender najaar.
 • Januari: verspreiding van 'de Max' en start van de inschrijvingen voor het voorjaar.

2022

 • December: eerste gesprekken voor oprichting van de tienerwerking
 • November: samenstellen aanbod voorjaar 2023
 • Juni: evaluatie van het aanbod en het aantal inschrijvingen. Deze evaluatie vormt de basis voor het bijsturen van het aanbod in 2023.
 • Mei: verspreiding van 'de Max' en start van de inschrijvingen voor de zomervakantie.
 • April: samenstellen zomeraanbod.
 • Februari: interne evaluatie van de vernieuwde brochure.
 • Januari: de vernieuwde brochure 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunsterse scholieren.

2021

 • Najaar: op basis van de resultaten van het behoeftenonderzoek werkt de dienst vrije tijd een gevarieerd programma aan buitenschoolse activiteiten uit voor het jaar 2022. Ook de brochure 'De Max' wordt herwerkt.
 • Juni: het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt afgerond.
 • Voorjaar: behoeftenonderzoek vrije tijd met campagne 'laat van je horen'.
 • Januari: voor de uitwerking van het behoeftenonderzoek wordt  beroep gedaan op Public Minds en Bataljong.

2020

 • December 2020: het traject voor het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt vastgelegd. Het schepencollege keurt de uitbreiding van de kinderopvangwijzer met het lokaal loket kinderopvang goed.

Schooljaar 2019-2020:

 • De groep animatoren en jobstudenten wordt uitgebreid en efficiënter ingezet bij vrijetijdsactiviteiten en de gemeentelijke opvang.
 • De kostprijs van  kampen, activiteiten en Villa Max worden nog beter op elkaar afgestemd.
 • Uitwerken van een aanbod voor 12-13-14 jarigen.
 • Aankoop van petjes met het eendje Max voor de speelpleinwerking, Villa Max en de deelnemers aan sportkampen.
 • Aankoop beachvlaggen met het eendje Max om te gebruiken tijdens activiteiten met kinderen.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

--

Geld (toelichting)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025