Schepen
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

 • Op de projectstuurgroep van 24 augustus werden het beleidsplan en de actietabel doorgenomen.  Op basis van de geformuleerde opmerkingen werden het beleidsplan en actietabel bijgewerkt en doorgestuurd naar de leden van de PSG. Opmerkingen kunnen nog doorgegeven worden tot 25/09. Na deze datum is het beleidsplan definitief goedgekeurd door de stuurgroep en kan het voorlopig vastgesteld worden in het schepencollege. 
 • Juni: het schepencollege neemt het  beleidsplan en de actietabel voor de laatste keer door. De opmerkingen worden bezorgd aan Vectris.
 • Februari: het beleidsplan wordt verspreid en op de agenda gezet van een volgend mobiliteitsoverleg. 
 • Vectris werkt de actietabellen uit.

 

2022:

 • December: de uitvoeringsnota wordt toegelicht op de projectstuurgroep van 20 december. 
 • Augustus: de verkenningsnota is afgerond. Studiebureau Vectris maakt een uitvoeringsnota op.
 • Juni :  voorstelling van de doelstellingen en verwerking van  de gegevens van parkeeronderzoek en de 4 thema's (impact van de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, netwerken langzaam verkeer, netwerk gemotoriseerd verkeer, integraal parkeerbeleid).
 • 26 april : tweede participatiemoment met de leden van het lokaal overlegplatform fiets en bewoners.
 • april: parkeerduuronderzoek. 
 • 24 maart: eerste participatiemoment met de leden van het lokaal overlegplatform fiets en bewoners. Dit zijn Ingelmunsternaren die bij het invullen van de enquête aangegeven hebben betrokken te willen worden in het verdere proces van het mobiliteitsplan.
 • 15 maart: de projectstuurgroep komt samen voor de opmaak van de verkenningsnota door Vectris.

2021:

 • Najaar: op basis van de resultaten van de enquête volgt een brainstorm over het nieuwe mobiliteitsplan.
 • Juni - augustus: enquête bij de bevolking als voorbereiding voor het mobiliteitsplan.
 • April: het schepencollege stelt de firma Vectris uit Leuven aan als ontwerper voor de herziening van het mobiliteitsplan.

2020:

 • Mei: het schepencollege keurt de oriëntatienota's voor openbaar vervoer en het regionaal mobiliteitsplan goed. Deze zullen ook invloed hebben op het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totaal budget: 60.000 euro met 37.500 euro subsidie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022