Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

Deze legislatuur ligt de klemtoon op het opruimen en herinrichten van de begraafplaats met meer groen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

PLANNING

  • Aankoop van sedumcassettes in het kader van Kruisbestuivers.
  • Aanplanten van een bijvriendelijke border.
  • Aanplanten van bomen.
  • Vergroenen van de padenstructuur.
  • Rooien beuk.

UITGEVOERD

2022

  • December:  de firma Buyaert start met het ontruimen en de herinrichting.
  • Opstart overheidsopdracht ontruimen en herinrichten begraafplaats (gunningswijze en lastvoorwaarden).
  • Signalisatie gangen begraafplaats en naamplaatjes oudstrijders (volkernplaatjes).

2021

  • Opruimen en herinrichting begraafplaats.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totale uitgaven 2022: 2.643 euro

Totale uitgaven 2021: 30.266 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025