Schepen
Nadine Verheye

Omschrijving (toelichting)

Elke wijk, buurt of straat met een actieve buurtwerking kan een straatburgemeester aanduiden. Hoe dit gebeurt, bepaalt de buurt. Enige voorwaarde: de verkozen straatburgemeester moet gedragen zijn door een meerderheid van de buurtbewoners. De straatburgemeester treedt op als tussenpersoon.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

  • Augustus: versturen van de eerste digitale nieuwsbrief voor de straatburgemeester.
  • Maart: via de infomap voor nieuwe inwoners verspreiden we een flyer met info over de straatburgemeesters.
  • Februari: de straatburgemeesters komen opnieuw samen en maken enkele afspraken voor de toekomst.

2022

  • Oktober: de nieuwe vrijwilligerscoördinator en tevens het aanspreekpunt voor de straatburgemeesters stelt zich voor via een mailing aan alle straatburgemeesters en een artikel in het Infomagazine.

2020

  • Najaar: eerste bijeenkomst met alle straatburgemeesters.

2019

  • Oktober: alle Goede Buur(t)straten van 2019 en de erkende wijken krijgen een uitnodiging om een straatburgemeester  af te vaardigen.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

--

Geld (toelichting)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025