Schepen
Katrien Vandecasteele

Omschrijving (toelichting)

Het pilootproject 'Ingelmunster benoveert' wil energiebesparende investeringen stimuleren om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Deze investeringen worden uitgevoerd in de woningen van kwetsbare gezinnen, gezinnen die extra financiële ondersteuning kunnen gebruiken om deze investeringen te kunnen financieren.

Het pilootproject is een samenwerking tussen de gemeente, het OCMW en de provincie West-Vlaanderen. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

  • Voorjaar: positieve afronding van het project.

2022

  • Najaar: de rapportering over het uitgevoerde project wordt goedgekeurd en de gemeente ontvangt het saldo van de subsidie.
  • Voorjaar:  verdere afwerking van de premies.

2021

  • November: de gemeenteraad keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor het project 'Ingelmunster benoveert' goed. 

2020

  • Alle werkzaamheden binnen dit project zijn afgerond, alle premies zijn aangevraagd. Zodra ook de Vlaamse renovatiepremies zijn betaald, kan dit project volledig financieel worden afgerond.

2018

  • Augustus 2018: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de provincie goed. Daarnaast stemmen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn ook in met de beheersovereenkomst in verband met de cofinanciering 'Ingelmunster benoveert'.

2017

  • December: de gemeenteraad keurt het reglement 'Pilootproject Ingelmunster benoveert' goed.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

Uitgevoerd

Geld (indicator)

--

Geld (toelichting)

Totale kostprijs: 191.924 euro 
Inkomsten subsidies provincie: 88.937 euro
Inkomsten REG-premies Fluvius, Vlaamse renovatiepremies, energie-armoede premies Fluvius: 61.561 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-12-2017

Einddatum

31-12-2022