Schepen
Nadine Verheye
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

Grote evenementen zorgen voor een grote afvalberg, maar ook de organisatie van kleinere evenementen brengt afval met zich mee. Daarom trachten we elk evenement afvalarm en milieuvriendelijk te organiseren. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

  • De Vlaamse regering keurt het nieuw Materialenplan goed waardoor in iedere gemeente verplicht bio-afval selectief ingezameld moet worden tegen 1 januari 2026. IVIO start met de voorbereidingen om de nieuwe selectieve inzameling van keukenafval, etensresten en fijn tuinafval in te voeren. De hoeveelheid te verbranden restafval zal hierdoor flink afnemen.

2022

  • Tijdens het WK Voetbal, het eerste grote gemeentelijk evenement sinds de gewijzigde wetgeving, wordt gebruik gemaakt van herbruikbare bekers.  De aangeboden voeding wordt beperkt tot een broodje braadworst/hamburger in een papieren servetje om wegwerpverpakking te voorkomen.
  • Via een subsidiereglement kunnen organisatoren van evenementen ondersteuning krijgen voor het huren of aankopen van herbruikbare bekers.

2020 en 2021

  • De Zon organiseert zwerfvuilacties

2020

  • Voorjaar 2020: het gemeentebestuur koopt via de provinciale groepsaankoop 500 herbruikbare bekers om te gebruiken in de eigen gebouwen (sportdienst, bibliotheek, jeugddienst).

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

--

Geld (toelichting)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025