Schepen
Jan Rosseel
Nadine Verheye

Omschrijving (toelichting)

Zitbanken, insectenhotels en plantbakken voor kruiden of groenten brengen de mensen samen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2024

 • April: plaatsen picknickbanken en zitbanken aan het skatepark (kanaalpark-zuid).
 • April: samenwerking met Westtoer voor het plaatsen van picknickbanken langs het kanaal (kanaalpark-noord).

2023

 • September: start omgevingswerken bufferbekken Bakkerstraat.
 • Augustus: de groenaanleg rond het skatepark gaat van start.
 • Mei: goedkeuren gunning groenaanleg omgeving skatepark.

2022

 • December: aanbesteding omgevingsaanleg noordkant kanaalomgeving door De Vlaamse Waterweg
 • Oktober: plaatsen beweegbank Ipitup aan de Vaartstraat
 • Augustus: omgevingsvergunning voor skatepark en groenzone zuidkant kanaal is vergund
 • Maart: Buro Bossaert werkt de omgevingsvergunningen uit voor kanaalomgeving.
 • Januari - februari: bij de opmaak van een herinrichtingsplan voor de kanaalomgeving staan ook ontmoetingsplaatsen aangeduid waar zitbanken of picknickbanken voorzien zullen worden. 

2021

 • Aan het Overmandelpad en de speelpleintjes in de Olmenstraat en Wilgenstraat plaatsen we picknickbanken.
 • December: de gemeenteraad keurt het aangepaste reglement voor de geveltuintjes goed. Voortaan staat het gemeentebestuur gratis in voor het aanleggen van dergelijke tuintjes.
 • December: aan het gemeentehuis worden verschillende geveltuintjes aangeplant.

2020

 • November: de provincie keurt een subsidie goed voor een gratis picknickruimte op de voormalige site van bouwstoffen Desmet langs het kanaal.
 • September: de gemeenteraad keurt het reglement voor het aanleggen van tegeltuintjes goed.
 • Juni: aan de hondenweide in de Nijverheidsstraat staat een nieuw insectenhotel.
 • Maart: aan de ingang van Villa Max staat een nieuw insectenhotel.

Tijd (indicator)

G

Tijd

Geld (indicator)

--

Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN