Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

In de Zandbergstraat waren in het verleden waterproblemen. Daarom zochten we samen met rioolbeheerder Fluvius naar een oplossing. In dit project komen de nutsleidingen ondergronds, voorzien we nieuwe riolering en een nieuwe rijweg.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2024

  • Mei: het afrekeningsdossier werd overgemaakt en de voorlopige oplevering is doorgegaan. 

2023

  • Najaar: plaatsen van de openbare verlichting.
  • Augustus: werken aannemer uitgevoerd. Fluvius heeft de laagspanning ondergronds gebracht. De openbare verlichting moet nog vervangen worden.
  • April: onderlaag asfalt voorzien, opritten en groenzones aanleggen en toplaag asfalt gieten.
  • Maart: slipvorm en de onderfundering van de wegenis worden aangebracht. 
  • Februari-maart: ondergronds brengen van de netten en aanleggen van de riolering en wegenis.

2022

  • 27 september: infomoment voor eigenaars en huurders.
  • Juni: het schepencollege keurt de gunning goed van de rioleringsprojecten Rozestraat en Zandbergstraat aan APK Wegenbouw voor een bedrag van 199.055,02 euro.
  • Maart: het schepencollege keurt het gemeentelijk aandeel goed voor de rioleringsprojecten in de Rozestraat en Zandbergstraat en geeft de opdracht de aanbesteding op te starten. 

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld

Raming kostprijs: 470.000 euro (Rozestraat & Zandbergstraat)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN