Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

In de Zandbergstraat waren in het verleden waterproblemen. Daarom zochten we samen met rioolbeheerder Fluvius naar een oplossing. In dit project komen de nutsleidingen ondergronds, voorzien we nieuwe riolering en een nieuwe rijweg.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

  • Augustus: werken aannemer uitgevoerd. Fluvius heeft de laagspanning ondergronds gebracht. De openbare verlichting moet nog vervangen worden.
  • April: onderlaag asfalt voorzien, opritten en groenzones aanleggen en toplaag asfalt gieten.
  • Maart: slipvorm en de onderfundering van de wegenis worden aangebracht. 
  • Februari-maart: ondergronds brengen van de netten en aanleggen van de riolering en wegenis.

2022

  • 27 september: infomoment voor eigenaars en huurders.
  • Juni: het schepencollege keurt de gunning goed van de rioleringsprojecten Rozestraat en Zandbergstraat aan APK Wegenbouw voor een bedrag van 199.055,02 euro.
  • Maart: het schepencollege keurt het gemeentelijk aandeel goed voor de rioleringsprojecten in de Rozestraat en Zandbergstraat en geeft de opdracht de aanbesteding op te starten. 

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totaal budget meerjarenplan: 421.355 euro (Rozestraat & Zandbergstraat)

Totale uitgaven 2022: 7.968 euro (erelonen)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022