Schepen
Nadine Verheye

Omschrijving (toelichting)

De lokale overheid moet een voortrekkersrol spelen in de verdere afbouw van de CO2-uitstoot. Het leggen van zonnepanelen is een voorbeeld. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

  • Opvragen van een offerte voor het uitbreiden van de PV-installatie (zonnepanelen) op het gemeentehuis en sociaal huis in functie van optimaal rendement

2022

  • September: samen met Fluvius bekijkt het gemeentebestuur hoe energiedelen nuttig kan zijn voor het gemeentelijk patrimonium.
  • In de bouwprojecten voor het cultuurhuis en sportcentrum wordt de plaatsing van zonnepanelen geïntegreerd.

2021

  • Mei: op het gemeentehuis worden zonnepanelen geplaatst die zowel dit gebouw als het sociaal huis van stroom voorzien. 
  • Februari: plaatsen van zonnepanelen op de jeugdlokalen.

2020

  • Oktober: de aankoop van zonnepanelen voor de jeugdlokalen is goedgekeurd. 

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

Uitgevoerd

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totaal budget: 80.000 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025