Schepen
Nadine Verheye

Omschrijving (toelichting)

Het gemeentebestuur engageert zich, met ondersteuning van de West-Vlaamse Intercommunale WVI, via het Burgemeestersconvenant om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2023

  • Verdere  uitbouw van het blauw-groen netwerk in de gemeente om de impact van de klimaateffecten te verzachten door ontharding en vergroening van de parking aan het brandweerarsenaal en aanplant van bijna 2 ha bos (Buurtbos )

2022-2023

  • Vermindering van het elektriciteitsverbruik en dus ook de CO2-uitstoot door de omschakeling naar led-verlichting in de verschillende gemeentelijke gebouwen en voor de buitenverlichting. 

2022

  • Februari 2022: WVI dient de rapportering in bij Europa over de uitgevoerde acties door alle gemeenten van de groep Klimaatoverleg Midwest in de jaren 2020 en 2021.

2021

  • 21 september 2021: de gemeenteraad keurt de Ingelmunsterse deelname aan het lokaal energie- en klimaatpact goed.

2020

  • Januari 2020: de gemeenteraad keurt het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan (SECAP optie 2) voor de groep Klimaatoverleg Midwest goed.

2018

  • Mei 2018: de gemeenteraad keurt het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie 2030 goed.

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

--

Geld

Status

Startdatum

01-01-2018

Einddatum

31-12-2030

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN