Schepen
Kurt Windels
Martine Verhamme

Omschrijving (toelichting)

In het meerjarenplan is een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de hulpverleningszone MIDWEST. Deze investeringstoelage blijft constant over de jaren heen voor het meerjarenplan en wordt opgevraagd op kwartaalbasis.

Vanaf boekjaar 2022 is er ook een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de politiezone MIDOW. Deze toelage stijgt jaarlijks met 2% voor de periode 2022-2025 en wordt opgevraagd in het begin van elk boekjaar.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2024:

  • Er is een investeringstoelage van 17.133 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest.
  • Er is een investeringstoelage van 60.293 euro betaald aan de politiezone Midow.

2023:

  • Er is een investeringstoelage van 68.534 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest.
  • Er is een investeringstoelage van 59.134 euro betaald aan de politiezone Midow.

2022:

  • Er is een investeringstoelage van 68.534 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest.
  • Er is een investeringstoelage van 57.975 euro betaald aan de politiezone Midow.

2021

  • Er is een investeringstoelage van 68.553,50 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest.

2020

  • Er is een investeringstoelage van 68.553,50 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest.

 

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN