Schepen
Kurt Windels
Martine Verhamme

Omschrijving (toelichting)

In het meerjarenplan is een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de hulpverleningszone MIDWEST. Deze investeringstoelage blijft constant over de jaren heen voor het meerjarenplan en wordt opgevraagd op kwartaalbasis.

Vanaf boekjaar 2022 is er ook een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de politiezone MIDOW. Deze toelage stijgt jaarlijks met 2% voor de periode 2022-2025 en wordt opgevraagd in het begin van elk boekjaar.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023:

  • Er is een investeringstoelage van 51.134 euro (Q3) betaald aan de hulpverleningszone Midwest.
  • Er is een investeringstoelage van 59.134 euro betaald aan de politiezone Midow.

2022:

  • Er is een investeringstoelage van 68.534 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest.
  • Er is een investeringstoelage van 57.975 euro betaald aan de politiezone Midow.

2021

  • Er is een investeringstoelage van 68.553,50 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest.

2020

  • Er is een investeringstoelage van 68.553,50 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest.

 

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025