Schepen
Jan Rosseel
Katrien Vandecasteele

Omschrijving (toelichting)

In het meerjarenplan is jaarlijks budget voorzien voor de uitbetaling van toelagen in het kader van huisvesting- en aanpassingspremies en afkoppelingspremies rioleringen. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

 • Er zijn 32 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 11.664 euro.
 • Er zijn 11 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 10.725 euro.
 • Er zijn 7 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 4.836 euro.

2022

 • Er zijn 19 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 6.551,87 euro.
 • Er zijn 8 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 6.150,55 euro.
 • Er zijn 10 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 8.040,25 euro.

2021

 • Er zijn 55 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 19.291,35 euro.
 • Er zijn 22 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 23.033,46 euro.
 • Er zijn 10 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 8.320,40 euro.

2020

 • Er zijn 27 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 10.221,55 euro.
 • Er zijn 14 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 12.552,43 euro.
 • Er zijn 16 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 14.017,43 euro.

 

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025