Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

Het huidige sportcentrum barst uit zijn voegen. Er is nood aan een nieuwe overdekte sportlocatie. Het masterplan Sportpark voorziet deze verruiming ter hoogte van de oude sporthal en kleedkamers, aan de kant van de Ring.

          

Op basis van het masterplan maakte het bestuur een projectdefinitie op voor de uitbreiding van het sportcentrum met een gloednieuwe gym- en trampolinehal. De projectdefinitie kwam er na overleg met de plaatselijke turnverenigingen. Dankzij deze nieuwe sporthal kunnen sportverenigingen de huidige evenementenhal in de toekomst volledig gebruiken. Bovendien zullen sportclubs minder moeten uitwijken voor events door de komst van het nieuwe cultuurhuis. 

De start van de werken is voorzien begin 2024.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2024

 • Mei: eerste steenlegging.
 • Februari: de bouwwerken voor een nieuwe turnhal gaan van start.

2023

 • December: verplaatsen hoogspanningscabine.
 • November: goedkeuren gunning ruwbouw en omgevingswerken.
 • September: goedkeuren gunning elektriciteit, HVAC/sanitair en lift.
 • Juni: goedkeuring gunningswijze en lastvoorwaarden voor de onderdelen ruwbouw, omgevingsaanleg, elektriciteit, HVAC en sanitair
 • Juni: goedkeuring omgevingsvergunningsaanvraag
 • Maart-april: openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag.
 • Maart: volledig en ontvankelijk verklaren van de omgevingsvergunningsaanvraag.
 • Januari-februari: overleg over integrale toegankelijkheid.

2022:

 • December: Sport Vlaanderen kent een subsidie van ongeveer 992.000 euro toe.
 • September: toelichting van het voorontwerp aan de gymclubs, indienen van het subsidiedossier 'bovenlokale sportinfrastructuur' en opstarten van de trajectbegeleiding Inter inzake integrale toegankelijkheid.
 • Juni : ondertekenen intentieverklaring door Ingelmunster, Ledegem en Lendelede voor de samenwerking inzake medegebruik van de nieuwe gym-en trampolinezaal. 
 • Juni: opstarten van het voorontwerp met GC-architecten en het ontwerpteam.
 • Mei: het schepencollege stelt GC-architecten aan als ontwerper voor de uitbreiding van de sportinfrastructuur.
 • Januari: het schepencollege keurt de lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's goed voor de uitbreiding van het sportcentrum

2021:

 • December: het masterplan is afgewerkt.
 • Vergadering met de projectgroep Sportpark voor de eerste aanzet van het masterplan. 

2020:

 • Het masterplan 'Sportpark' is in volle ontwikkeling.

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld

Raming kostprijs: 6,8 miljoen euro

Toegekende subsidie Sport Vlaanderen: 992.500 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN