Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

De gemeente en het OCMW dienen voortdurend te investeren in nieuwe en bijkomende software om zo de digitale trein niet te missen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

  • Verder uitrollen van Office 365 per dienst. Een digitale werkomgeving met o.a. online opslag van documenten.
  • PDF-bewerkingssoftware geïnstalleerd.

2022

  • In kaart brengen verplichte updates voor 2023
  • Uitdiepen van bestaande toepassingen in voorbereiding
  • Aankoop PDF-bewerkingssoftware.
  • Aankoop Scansearch online: publieke ontsluiting van aktes i.f.v. stamboomonderzoek.
  • Uitwerken online beeldenbank (Bynder): interne en publieke ontsluiting van foto's.
  • Uitrollen van Office 365 per dienst. Een digitale werkomgeving met o.a. online opslag van documenten.

2021

  • Aankoop software online beeldenbank (Bynder)
  • Aankoop software rapportage en projectbeheer (Pepperflow BV).

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totale uitgaven 2021: 20.614 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025