Schepen
Jan Rosseel
Nadine Verheye
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

Een actualisatie van de relatie gemeente-verenigingen dringt zich op. Een evenementencoördinator neemt de rol van centraal aanspreekpunt op zich. De gemeente wil de verenigingen ondersteunen via subsidies, kadobonnen, gratis materiaal van de uitleendienst en lage huurprijzen van de gemeentelijke zalen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2023:

 • Najaar: vormingen over en opvolging van het verenigingsloket.
 • December: aankoop en levering van de buurtbabbelbank, gemaakt door leerlingen van het VTI Izegem.
 • Oktober: aankoop extra lichten op batterij, uitbreiding van het pakket tafels en banken.
 • Juni: toelichting gewijzigde regelgeving herbruikbare bekers aan de cultuurraad.
 • Februari:  de gemeenteraad keurt de mogelijkheid goed om een technieker in te schakelen tijdens een voorstelling.

2022:

 • December: voorstel aanpassing zalenreglement met de mogelijkheid om een technieker in te schakelen tijdens de voorstelling en toelichting aan de verenigingen over het gebruik van de UiTkalender.
 • September: evaluatie Eagle
 • September: aankoop nieuw doek voor scherm (uitleendienst)
 • April: aankoop nieuwe projector voor de uitleendienst
 • Maart: implementatie van EagleBE voor het aanvragen van activiteiten en evenementen. Het subsidiereglement voor herbruikbare bekers wordt goedgekeurd. 
 • Februari: uitleg over het gebruik van het reservatiepakket en EagleBE aan de adviesorganen.

2021:

 • September: opstarten van de implementatie van een nieuwe toepassing (EagleBE) voor het aanvragen van evenementen.

2020:

 • Augustus: Bert Coucke start als podiumtechnicus en biedt technische ondersteuning bij alle activiteiten in het ontmoetingscentrum en andere gemeentelijke evenementen.
 • Juni: bevraging van alle verenigingen over de gevolgen van de coronacrisis. Vlaanderen voorziet, naar aanleiding van deze crisis, via een noodfonds subsidies voor verenigingen. Op basis van de resultaten van de bevraging verdeelt het bestuur dit bedrag onder alle verenigingen.
 • Februari : de gemeenteraad keurt het aangepast, vereenvoudigd reglement voor het Cultuurfonds goed.

2019:

 • De reglementen uit de dienst vrije tijd worden opnieuw bekeken en herwerkt om de werking zo efficiënt mogelijk te organiseren.
 • Mei: Anja Delarue is aangesteld als evenementencoördinator.

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

--

Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN