Iedereen doet mee

Iedereen doet mee

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Iedereen doet mee

Terug naar navigatie - Iedereen doet mee

Via verschillende activiteiten en samen met een intergemeentelijke gezondheidsmedewerker wil de gemeente gezondheid en beweging stimuleren voor personeel en inwoners.  Het organiseren van evenementen voor een breed doelpubliek, laagdrempelige opleidingen om de digitale kloof te dichten en extra aandacht voor mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk Ingelmunsternaren betrekken.  Via een ondersteunend vrijwilligersnetwerk kunnen inwoners op verschillende vlakken hun steentje bijdragen.  Ook het sterke verenigingsveld dat onze gemeente rijk is, krijgt steun bij het organiseren van hun activiteiten. Daarnaast heeft de Lokale Economische Raad aandacht voor nieuwe ondernemers in onze gemeente.

Acties

Participatie

Terug naar navigatie - Participatie

Info- en inspraaksessies voor belangrijke infrastructuurwerken, groenaanplantingen of de inrichting van een wijkspeelplein geven Ingelmunsternaren de kans om mee te denken over het beleid. De tientallen straatfeesten kunnen niet enkel rekenen op gemeentelijke ondersteuning.  De ideeën die er opborrelen stromen door naar het gemeentelijk beleid via een soort volksparlement van straatburgemeesters.

Acties