Een veilige, nette en fijne buurt

Een veilige, nette en fijne buurt

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Camerabewaking

Terug naar navigatie - Camerabewaking

Op plaatsen met een verhoogd risico komt camerabewaking, zowel in en rond ons eigen patrimonium, als op ons grondgebied. Het gemeentebestuur zorgt voor de registratie. Enkel de politie kan de beelden bekijken bij een formele klacht. Zij zijn het best geplaatst om de beelden te lezen en op die manier gemeentegrensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. In de toekomst bekijken we ook de mogelijkheid om camera's in te zetten voor de controle op het naleven van de verkeersvoorschriften.

Acties

Inrichten veilige, nette en fijne groenzones

Terug naar navigatie - Inrichten veilige, nette en fijne groenzones

Het bestuur wil verder inzetten op groene omgevingen waar mensen het aangenaam vinden om samen te komen. Zo vernieuwen we per wijk de speelpleintjes. Via inspraaktrajecten bepalen kinderen mee welke speeltoestellen er komen, inclusief toestellen voor kinderen met een beperking. 

Op verschillende plaatsen komen zitbanken, insectenhotels en plantbakken voor kruiden of groenten. Aangename fiets- en wandelpaden zorgen voor de verbinding tussen al deze zones. Langs het kanaal komt een hondenweide. Om onze groene gemeente ook groen te houden, strijden we met IVIO en tal van vrijwilligers verder tegen het zwerfvuil.

Acties

Opmaak mobiliteitsplan

Terug naar navigatie - Opmaak mobiliteitsplan

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is aan een herziening toe. Zo kunnen we een toekomstvisie ontwikkelen voor de mobiliteit in Ingelmunster met aandacht voor alle factoren die dit beïnvloeden.

Acties

Reconversie openbare verlichting

Terug naar navigatie - Reconversie openbare verlichting

Tegen 2030 moet alle openbare verlichting omgebouwd zijn naar ultrazuinige ledverlichting. Om dit mogelijk te maken, dragen we het openbaar verlichtingsnet over aan Fluvius. Er komen spaarlampen met dimfuncties, gestuurd vanuit een intelligent systeem. Zo zal het mogelijk zijn om de lichtsterkte te bepalen in functie van de noodzaak. Hierdoor kan  op meer plaatsen openbare verlichting ingeschakeld worden, terwijl er toch een pak minder verbruik is. 

Volg hier de stand van zaken.

Acties

Veiligheid op de weg

Terug naar navigatie - Veiligheid op de weg

Nog veel te vaak lappen automobilisten snelheidsregimes aan hun laars, zowel in de centrumstraten als in het buitengebied. Enkel een combinatie van verschillende maatregelen kunnen hier paal en perk aan stellen.

Een goeie bewegwijzering en moderne technologieën moeten het zwaar verkeer uit het centrum houden.

We maken werk van een duidelijke aanduiding van de parkings in het centrum. Bij de aanleg van nieuwe parkings moeten we de formule van ondergronds of in de hoogte onderzoeken. Zorgverstrekkers willen we de mogelijkheid geven om te parkeren voor een privépoort wanneer de eigenaar dat via een sticker aangeeft.

Acties