Groen en ecologisch Ingelmunster

Groen en ecologisch Ingelmunster

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Burgemeestersconvenant

Terug naar navigatie - Burgemeestersconvenant

Het burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 is gelanceerd met als doelstelling de uitstoot van CO2 en eventueel andere broeikasgassen te verminderen met 40% tegen 2030. Dit door een betere energie-efficiëntie en meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Naast de beperking van de klimaatverandering is het de bedoeling dat de gemeente ook haar veerkracht verhoogt door zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. 

Acties

Lokaal Energie- en Klimaatpact

Terug naar navigatie - Lokaal Energie- en Klimaatpact

De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan werkt de Vlaamse overheid samen met de lokale besturen om de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Hiervoor is het lokaal energie- en klimaatpact opgericht, met als ultieme doelstelling: het eerste klimaatneutraal continent worden. 293 van de lokale besturen engageren zich om hun klimaatambities verder op te drijven.

Hiervoor wordt ingezet op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Het pact streeft tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 omwonenden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenopvang per inwoner.

Lees meer op Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP)

Acties

Minder afval

Terug naar navigatie - Minder afval

Grote evenementen zorgen voor een grote afvalberg. Samen met de organisatoren en de horeca gaan we op zoek naar alternatieven. Het systeem van de herbruikbare bekers is één van de mogelijkheden. Minder afval is minder verspilling.

Acties

Overheid heeft voorbeeldfunctie

Terug naar navigatie - Overheid heeft voorbeeldfunctie

De lokale overheid moet een voortrekkersrol spelen in de verdere afbouw van de CO2-uitstoot. De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie! Dit doen we door een duurzame en ecologisch verantwoorde vernieuwing van onze toestellen, verwarming en transportmiddelen. Bij dit laatste zetten we niet enkel in op nieuwe zuinige wagens of op wagens met alternatieve brandstoffen, maar ook op fietsen. De aankoop van zonnepanelen voor enkele gemeentegebouwen is nog zo'n keuze, zoals we ook instappen in een pilootproject dat duurzaam verbouwen wil faciliteren.

Acties

Renovatiecoach

Terug naar navigatie - Renovatiecoach

Ingelmunster heeft sinds 2018 een renovatiecoach waar iedereen beroep op kan doen. De coach zet onder meer een gedetailleerd renovatieadvies op met een duidelijk stappenplan, vraagt offertes aan en helpt bij het maken van de juiste keuzes.

Acties