Losse investeringsprojecten

Losse projecten

Wat willen we bereiken?

IT projecten

Het gemeentebestuur investeert in software, nieuwe informaticaprojecten en computermateriaal voor het onderwijs.

Acties