Schepen
Martine Verhamme

Omschrijving (toelichting)

Het digitale Huis van het Kind in Ingelmunster wil ouders ondersteunen bij de zorg en opvoeding van hun kinderen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

Huis van het Kind

2024

 •  April: opstart fietsbieb
 • Maart : Lokaal Overlegplatform Kinderopvang

2023

 • December: herwerken van de website van Huis van het Kind.
 • November:
  • voorleestraject in de kinderopvang en in de bibliotheek in samenwerking met het Huis van het Kind.
  •  voorbereiding en opstart fietsbieb.
  •  goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met beweging.net in de gemeenteraad van 21 november.
 • Oktober: bedanking voor de onthaalouders en kinderbegeleiders uit Ingelmunster tijdens de week van de kinderopvang.
 • September: up-to-date maken van de website van het Huis van het Kind en brainstorm over de invulling van het programma.
 • Juni: vormingen grensoverschrijdend gedragen en gesprektechnieken voor de medewerkers van de kinderopvanginitiatieven en Villa Max.
 • Mei: vastleggen criteria voor goedkeuring een aanvraag voor een nieuw kinderopvanginitiatief.
 • 25 januari: lancering nieuw platform 'Opvang Vlaanderen' waar ouders terecht kunnen voor hun opvangvragen tot 3  jaar en waar een rapport over het aantal onbeantwoorde vragen kan uit getrokken worden.
 • Januari: aanpassing website met gegevens inzake andere opvangvragen.

2022

 • Voorjaar: verdere uitwerking van het Huis van het Kind.

2021

 • Najaar: lancering van het digitale Huis van het Kind.
 • 23 maart : de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad keuren het model van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het Sociaal Huis Ingelmunster, de CV Buitenschoolse Kinderopvang Villa Max, VZW Engelbewaarder, VZW 't Achterhuisje, Kind&Gezin, VZW Kind en Preventie, 't Kabouterhuisje en het Droomhuisje principieel goed.

2020

 • Samenwerking tussen het Lokaal overleg kinderopvang, de jeugddienst en de verschillende partners van de Huizen van het Kind om informatie te verzamelen die op de website van het Huis van het Kind moet voorzien worden.

2019

 • Erkenning Huis van het Kind met subsidies.

2018

 • 24 september: het college keurt de subsidieaanvraag in het kader van de organisatie van de 'Huizen van het kind' goed.

Lokaal loket kinderopvang

2022

 • Najaar : verdere uitwerking Lokaal Loket Kinderopvang
 • Februari: het resultaat van de registratie voor 2021 wordt doorgegeven.

2021

 • September: erkenning van het Lokaal loket kinderopvang.

2020

 • Mei: het Lokaal loket kinderopvang is aangemeld en goedgekeurd.
 • Januari: het vast bureau keurt de samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst goed met de firma Vandasin voor het registreren van de aanvragen kinderopvang via het Lokaal loket kinderopvang.

Decreet Geïntegreerd aanbod van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten

2021

 • 18 oktober: het college neemt kennis van de beslissing van 8 oktober 2021 tot weigering van de subsidieaanvraag van de gemeente Ingelmunster in het kader van de buitenschoolse opvang en activiteiten. De weigering is het gevolg van het niet beschikbaar zijn van voldoende budget bij de Vlaamse overheid.
 • 27 september: het college keurt de aanvraag voor subsidies voor Buitenschoolse opvang en Activiteiten goed.
 • 30 augustus: het schepencollege bespreekt het BOA-decreet en bekijkt hoe dit in Ingelmunster opgevolgd zal worden.

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

--

Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN