Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

De Cultuurfabriek bestaat uit twee grote onderdelen. Op het  gelijkvloers is er een grote polyvalente zaal die door verenigingen kan gehuurd worden voor diverse activiteiten. Op de verdieping is ruimte die gebruikt wordt door een aantal muziek- en cultuurverenigingen.

Om budgettaire redenen worden geen grote ingrijpende werken uitgevoerd aan de Cultuurfabriek. Wel zullen een aantal noodzakelijke investeringen worden uitgevoerd.

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

PLANNING

  • Installeren van nieuwe elektronische sloten.

UITGEVOERD

2023

  • Aanpassen van de convectorputten en verwarmingsroosters.
  • Plaatsen van een WIFI-thermostaat.
  • Herstel van de circulatiepomp.
  • Schilderen van de lambrisering.
  • Vernieuwen inkomdeur en nooddeur.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025