Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

Het gemeentehuis bevindt zich in de Oostrozebekestraat 4.  Inwoners kunnen er terecht bij verschillende diensten: burgerzaken, milieu, openbare werken, enz. 

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2024

 • Aanpassingen dienst burgerzaken: glas aan de balie en loketintercoms. 
 • Vernieuwen vensters dienst ruimte.
 • Vervangen screens dienst communicatie

2023

 • Dienst burgerzaken: glas balie en loketintercoms besteld.
 • Relighting raadzaal
 • Vernieuwen brandcentrale gemeentehuis.
 • Vervangen sloten gemeentehuis.
 • Ingrepen bureau dienst ruimte: plaatsen glazen wand en akoestische bureauschermen. 

2022

 • Vernieuwen dienstingang gemeentehuis.
 • Screens  geplaatst (bureel milieudienst).

2021:

 • Oktober: de opdracht voor de vervanging van elektrische borden wordt toevertrouwd aan D'heyger Steven.
 • Juni: de bestelling van nieuwe screens wordt geplaats bij Volcke Zonneweringen.
 • Plaatsen balustrade aan het onthaal in kader van optimale dienstverlening voor de burger.
 • Herstelling lift gemeentehuis.

2020:

 • Herstelling stuurkast lift gemeentehuis.
 • Aanpassen toegangscontrole balie administratie met het oog op het werken op afspraak in de administratieve diensten.

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld

Raming kostprijs 2023: 74.500 euro

Kostprijs 2022: 2.313 euro

Kostprijs 2021: 25.827 euro

Kostprijs 2020: 25.600 euro

 

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN