Schepen
Martine Verhamme
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

Bij het station streven we ernaar om alle vervoersmodi te groeperen in een nieuwe omgeving waar bussen, treinen, voetgangers, fietsers en automobilisten elkaar perfect aanvullen. Ook van het stationsplein wil het ontwerpteam een echt plein maken door het beeld van het marktplein door te trekken. Er komen brede voetpaden, smallere wegen, ruimte om te parkeren en om terrassen te plaatsen. Het wonen langs een drukke doorgangsweg wordt verleden tijd. Lees alles over het ontwerp van de stationsomgeving

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

 • September
  • nieuwe voorlopige vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan
  • overleg met stakeholders AWV, MOW, de Lijn, NMBS en Infrabel
 • Mei: de gemeenteraad stelt het rooilijnplan voor de stationsomgeving voorlopig vast.
 • Februari: de gemeente brengt een bod uit in de laatste biedingsronde. Daarnaast is er een overleg met  alle stakeholders over de verkeerstechnische inrichting.

2022

 • December: de gemeente brengt een bod uit op de openbare verkoop van het stationsgebouw
 • September: de visie van het gemeentebestuur op de nieuwe stationsomgeving wordt bekend gemaakt, de NMBS start de verkoopprocedure voor het stationsgebouw en de bijhorende grond. (visie aangepaste stationsomgeving)
 • April - juni: overleg met de NMBS over de verwerving van gronden in de stationsomgeving.
 • Januari - februari: uitwerking van verschillende scenario's over de herinrichting van de stationsomgeving. De haalbaarheid van deze scenario's wordt besproken met verschillende partners.

2021

 • Najaar: meerdere overlegmomenten met de verschillende partners (De lijn, NMBS, enz.). Opstellen van een matrix voor het eisenprogramma met onder andere de vraag naar een mobipunt waar deelfietsen en -wagens worden aangeboden.

2020

 • December: opstarten van de gesprekken met het studiebureau, NMBS, De Lijn en het gemeentebestuur over de toekomstplannen van de stationsomgeving.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

Startfase

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totaal budget: 2.750.000 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025