Schepen
Jan Rosseel
Nadine Verheye

Omschrijving (toelichting)

Jaarlijks worden er middelen voorzien voor groot sportmateriaal en de aankoop van multimedia materiaal voor cultuur. 

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2023:

  • November: gunnen van de aanbesteding voor de vernieuwing van de klank- en lichtinstallatie in de grote zaal van het ontmoetingscentrum.
  • Oktober: vervanging van de frigo in de Cultuurfabriek, aankoop van extra glazen voor het Ontmoetingscentrum.
  • April: aankoop bijkomende frigo's voor de Cultuurfabriek en de brasserie.
  • Februari: aankoop tafels voor de grote zaal en de brasserie in het ontmoetingscentrum.
  • Januari-maart: schilderwerken in de Cultuurfabriek.
  • Januari-februari: installatie van wifi-thermostaten in de zalen van het ontmoetingscentrum en de Cultuurfabriek. Ook de repetitiezaal in de Cultuurfabriek kreeg wifi-thermostaten zodat de verwarming beter kan afgestemd worden op de gebruikers.

2022

  • September: aankoop nieuw zeildoek voor groot scherm (uitleendienst).
  • Januari: aankoop multimediamateriaal voor de cultuurfabriek en  extra dimbare lichten waardoor ook de middenruimte beter verlicht is.

2021

  • Aankoop multimediamateriaal diverse zalen cultuur.

2020

  • Aankoop multimediamateriaal diverse zalen cultuur.

 

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld

Kostprijs 2023: 82.637 euro

Kostprijs 2022: 2.629 euro

Kostprijs 2021: 4.802 euro

Kostprijs 2020: 4.494 euro

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN