Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

Tegen 2030 moet alle openbare verlichting zijn omgebouwd naar ultrazuinige ledverlichting. Om dit doel te bereiken dragen we  het openbaar verlichtingsnet over aan Fluvius.

Jaarlijks wordt samen met Fluvius een jaaractieplan (JAP) opgesteld van de prioriteiten die gegeven worden inzake het omvormen naar LED. Hierbij wordt rekening gehouden met geplande wegenwerken of andere projecten.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2024

 • Maart: aanleg van de kabels voor de openbare verlichting langs de fiets- en wandelpaden in de Bruinbeek.
 • Februari: het schepencollege bespreekt de verledding van de openbare verlichting  in 2024 (Izegemstraat (grens Izegem tot Ketenstraat), Kleine Izegemstraat, Rozestraat, Ketenstraat, Spoorwegstraat, Vierbunderwijk). 
 • Januari: het schepencollege beslist om het brandregime aan te passen zodat de openbare verlichting niet langer wordt gedoofd. 

2023

 • 17 november: overleg Fluvius over de stand van zaken van de openbare verlichting, diverse lopende projecten verledding, en de mogelijke besparing bij dieper doven en dimmen.
 • 19 juni: het college keurt het voorstel tot aanpassen van het brandregime van de openbare verlichting goed. Er wordt gedoofd tussen 24 uur en 5 uur met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht. 
 • Juni:  44% van de lichtarmaturen is ondertussen omgeschakeld naar ledverlichting.
 • April: overzicht verledding 2023 ontvangen van Fluvius.
  • 32 lichtpunten vervangen door ledarmaturen en 10 palen vervangen : Kleine Weg, Albrecht Rodenbachstraat, Robert Bultynckstraat, Besparing van 4.273Kwh/jaar en 991 kg/jaar CO2.
  • 59 lichtpunten vervangen door ledarmaturen en vervangen van 20 palen: Heirweg-Zuid, Boerderijstraat, Koetsstraat, Ploegstraat, Tarwestraat, Klaverstraat, Hoveniersstraat,  Besparing van 6.733 Kwh/jaar en 1.562 kg/jaar CO2.
 • April : nieuwe dossiers met ledverlichting
  • Waterstraat - Valora, Waterstraat-Nijverheidstraat -Aquafin, wandel- en fietspad ex Astrid, Schoolstraat-brandweer, wandel- en fietspaden Bruinbeekstraat. het gaat om 39 lichtpunten voor een investeringsbudget van 40.275 euro (excl. btw)
 • Maart: plannen ontvangen van Fluvius om
  • 51 lichtpunten te vervangen door ledarmaturen: Doelstraat (tussen Korenbloemstraat en Weststraat), Nieuwstraat, Koning Boudewijnstraat, Sint-Amandstraat - en park, Hugo Verrieststraat. Besparing 5.580,12Kwh/jaar en 1294,59 kg/jaar besparing CO2.
  • de openbare verlichting te verledden in de Oliekouterstraat , Zuster Coopmanstraat , Kardinaal Cardijnstraat, Kloosterhof, Doelstraat( tussen Hazekapel en Korenbloemstraat), Boterbloemstraat, Madeliefjesstraat, Weststraat (tussen Bruinbeek en Doelstraat), Korenbloemstraat, trage weg tussen Weststraat en Doelstraat (achter Kardinaal Cardijn en Zuster Coopman). Het gaat in totaal om 80 lichtpunten. Besparing 11.875,3 Kwh/jaar en 2.755,07 kg/jaar CO2.

2022

 • November: het schepencollege beslist de openbare verlichting te doven van 23u tot 6u met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht. Het voorstel van Fluvius om in 2023 de openbare verlichting  in de  Heirweg-Zuid, Hoevewijk, Kleine Weg, Albrecht Rodenbachstraat en Robert Bultynckstraat te verledden en te doven tussen 23u en 6u krijgt een positief advies van het schepencollege.
 • September: het gemeentebestuur vraagt aan Fluvius om,  in het kader van de energiecrisis, de openbare verlichting te doven tussen 23u en 6u (uitgezonderd op vrijdag en zaterdag).
 • Februari: Fluvius laat weten dat het verleddingsprogramma voor 2022 in het gedrang komt door leveringsproblemen van de ledarmaturen. 

2021

 • Het tweede deel van het buitengebied krijgt nieuwe armaturen met ledverlichting.

2020

 • December 2020: de openbare verlichting wordt overgedragen aan Fluvius.
 • Een eerste deel van het buitengebied krijgt nieuwe armaturen met ledverlichting. Na de omschakeling is het in deze straten niet meer donker tussen 23u. en 6u. maar wordt de straatverlichting gedimd.

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld

Sale & Lease back overeenkomst met Fluvius.

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2030

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN