Schepen
Martine Verhamme
Nadine Verheye
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

Om een gecoördineerd aanbod voor kinderen en jongeren aan te bieden, voerden we in 2021 een behoefteonderzoek. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis om het beleid inzake vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren vorm te geven en op elkaar af te stemmen. 

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2023

 • December: start van de werken aan het skatepark.
 • September: uitbreiden van de werking van de Zolder met een jaarwerking, naast de al bestaande vakantiewerking.
 •  Juli:
  • gunning  voor de opdracht van het skatepark.
  • start van de tienerwerking (n.a.v. de resultaten van het behoeftenonderzoek).
 • Juni: bespreken van het ontwerp van het skatepark, met enkele skaters en doorgeven van de opmerkingen.
 • Januari: analyseren en bespreken van de voorstellen van de skaters in samenwerking met skateorganisatie Vzweetje. Op basis hiervan kan een aanbesteding starten.

2022

 • December: op basis van het behoeftenonderzoek start een inspraaktraject voor het bouwen van een skatepark.
 • September: de najaarseditie van 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunstere scholieren. Er wordt een eerste evaluatie van  de vernieuwde 'Max' ingepland met kinderen en ouders uit de focusgroepen.
 • Mei: de zomereditie van 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunsterse scholieren.
 • Januari: de vernieuwde brochure 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunsterse scholieren.

2021

 • Najaar:  op basis van de resultaten van het behoeftenonderzoek werkt de dienst vrije tijd een gevarieerd programma aan buitenschoolse activiteiten uit voor het jaar 2022. Ook de brochure 'De Max' wordt herwerkt.
 • Juni: het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt afgerond.
 • Voorjaar: behoeftenonderzoek vrije tijd met campagne 'laat van je horen'.
 • Januari: voor de uitwerking van het behoeftenonderzoek wordt  beroep gedaan op Public Minds en Bataljong.

2020

 • December: het traject voor het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt vastgelegd.

Tijd (indicator)

G

Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)

--

Geld

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN