Afwerken Dorpskernvernieuwing

Afwerken dorpsbrug, stations- en kanaalomgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Lysbrug

Terug naar navigatie - Lysbrug

De oude Lysbrug over het kanaal Roeselare-Leie was in slechte staat en werd in 2021 afgebroken. In de plaats komt een nieuwe fiets- en voetgangersbrug, een praktische en veilige verbinding over het kanaal.  

De nieuwe brug heeft een overspanning van ongeveer 63 meter tussen de oplegpunten en een brugdekbreedte van 3,7 meter. En een doorvaarhoogte van zeven meter hoog, waar schepen onderdoor kunnen met drie lagen containers. 

Op beide oevers komen fietslussen om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en tevens de hellingsgraad zo beperkt mogelijk te houden. Ook de wegenis in de omgeving wordt aangepast om de bestaande verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verhogen. Met veilige aansluitingen met de fietspaden. Aan de Kanaalstraat komt aan beide kanten een aanzet voor fietssuggestiestroken.

Acties

Afwerken Dorpsbrug

Terug naar navigatie - Afwerken Dorpsbrug

De vorige Dorpsbrug was verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Het was ook de laagste brug op het kanaal Roeselare-Leie. Omdat dit kanaal een belangrijke trafiekzone is, was er nood aan een nieuw en hoger exemplaar. De nieuwe brug heet voortaan de Brigandsbrug en is open sinds 9 juli 2020! De brug strekt zich uit over de Mandelvallei. Ze vertrekt vanaf het marktplein en landt vervolgens aan het station. 

Acties

Aanleg stationsomgeving

Terug naar navigatie - Aanleg stationsomgeving

Na het afwerken van de dorpsbrug is de stationsomgeving de volgende stap. Fietsers en voetgangers moeten er primeren. Gezellige terrassen maken de buurt opnieuw aantrekkelijk voor horeca en winkels. Een verkeersveilige herinrichting van het kruispunt Izegemstraat-Kortrijkstraat is het absolute uitgangspunt. Met afgescheiden fietspaden en verkeerslichten. Het rechttrekken van de befaamde gevaarlijke bocht beneden de Brigandsbrug zal de veiligheid aanzienlijk verhogen. 

Acties

Kanaalomgeving

Terug naar navigatie - Kanaalomgeving

Onder de noemer ‘Park aan het water’ wil het bestuur werk maken van een uitgestrekte groene long in het centrum van Ingelmunster. Tijdens een participatietraject konden Ingelmunsternaren hun suggesties, tips en visie over dit project doorgeven. Op basis van de resultaten werkte landschapsarchitect Buro Bossaert een concreet inrichtingsplan uit. 

Acties