Afwerken Dorpskernvernieuwing

Afwerken dorpsbrug, stations- en kanaalomgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Lysbrug

Terug naar navigatie - Lysbrug

De vroegere Lysbrug bleek bouwfysisch in slechte staat en werd uit veiligheidsoverwegingen afgebroken door de Vlaamse Waterweg die beheerder is van de waterloop en bruggen. Parallel is ook de studie opgestart voor een nieuwe Lysbrug. 

Acties

Afwerken Dorpsbrug

Terug naar navigatie - Afwerken Dorpsbrug

De Vlaamse Waterweg NV die verantwoordelijk is voor het kanaal Roeselare-Leie, voorziet in de toekomst een sterke groei van de scheepvaart op het kanaal Roeselare Leie. Hiervoor is geïnvesteerd in de Brigandsbrug, een nieuwe centrumbrug die hogere en bredere doorvaart mogelijk maakt. 

Acties

Aanleg stationsomgeving

Terug naar navigatie - Aanleg stationsomgeving

Na het afwerken van de dorpsbrug is de stationsomgeving de volgende stap. Fietsers en voetgangers moeten er primeren. Gezellige terrassen maken de buurt opnieuw aantrekkelijk voor horeca en winkels. Voor de herinrichting van het kruispunt aan het station wordt bekeken hoe de doorstroom en de veiligheid van het verkeer optimaal kan verlopen.

Acties

Kanaalomgeving

Terug naar navigatie - Kanaalomgeving

Onder de noemer ‘Park aan het water’ wil het bestuur werk maken van een uitgestrekte groene long in het centrum van Ingelmunster. Tijdens een participatietraject konden Ingelmunsternaren hun suggesties, tips en visie over dit project doorgeven. Op basis van de resultaten werkte landschapsarchitect Buro Bossaert een concreet inrichtingsplan uit. 

De zone voor de Valoratoren krijgt een groene invulling.  De kleine zwaaikom verkleint en krijgt een nieuwe inrichting, de voormalige werfzone wordt onthard. In de plaats komt er een grote grasvlakte met bloemenweides en bomen aan de zijkanten. Hier kan af en toe een klein evenement doorgaan. Daarnaast is er ruimte voor taluds met zitbanken, een speelomgeving voor kinderen en picknickbanken.

Langs de noordoevers van het kanaal wordt de fietsverbinding tussen Ingelmunster en Emelgem verder doorgetrokken. Tussen de Brigandsbrug en de Nijverheidsstraat moet het asfalt plaats maken voor een waterdoorlatend pad waar wandelaars, joggers en recreatieve fietsers in een oase van rust hun weg verder kunnen zetten. Dit pad zal verder doorlopen tot aan het waterzuiveringsstation. Vanaf de Nijverheidsstraat loopt parallel een hindernissenparcours met wasbord voor mountainbikers en fietsers. Ter hoogte van de grote zwaaikom komen extra picknickbanken die toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel. Via kleine ruimtes vlakbij het water kunnen vissers er in alle rust hun sport beoefenen.  

Aan de zuidkant van het kanaal, de kant van het station, komt een groen, geïntegreerd skatepark. Op deze locatie, net naast de Brigandsbrug  kunnen kinderen en jongeren naar hartenlust skaten, steppen of skeeleren. Naast het skatepark is een speelzone met kleine heuveltjes voorzien en een open, groen vlakte om te ravotten. Tussen de appartementen in de Broekhoek en Vaartstraat zullen jong en oud kunnen bewegen en sporten met een beweegbank. In de omgeving van het speelbos zorgen kleine aanpassingen voor een betere toegankelijkheid. 

 

Acties