Gemeente als organisator en als dienstverlener

Gemeente als organisator en als dienstverlener

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Modern overheidsbedrijf

Terug naar navigatie - Modern overheidsbedrijf

Met een uitgesproken keuze voor verdere digitalisering van de interne werking en de dienstverlening naar de inwoners toe,  streeft de gemeente naar een grotere efficiëntie. Dit zal ook resulteren in een steeds meer klantvriendelijke en vlottere dienstverlening voor de burger. Daarom biedt ons aanwervingsbeleid ook de garantie van met gemotiveerde en bekwame medewerkers ons doel van een modern overheidsbedrijf na te streven.

Acties