Schepen
Jan Rosseel
Kurt Windels

Omschrijving (toelichting)

De gemeente en het OCMW moeten bestuurd worden met de spirit en drive van een modern overheidsbedrijf, in een goede wisselwerking tussen de ambtenarij, de politiek en de Ingelmunsternaren.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023:

 • September: de financiële dienst verstuurt alle facturen naar actieve eBoxen.
 • Maart: wie zijn eBox activeerde, ontvangt eind maart het aanslagbiljet gezinsbelastingen digitaal.

2022: 

 • December: verschillende aanslagbiljetten worden naar de Ebox van Ingelmunsterse bedrijven of handelaars verstuurd.
 • November: de publieke beeldbank is online via beeldbank.ingelmunster.be -  in het kader van de Single Digital Gateway overloopt het bestuur alle producten die moeten aangepast worden
 • Juni : de voorbereidingen voor een publieke beeldbank starten op. 
 • Mei: het e-loket wordt verder op punt gezet, met toevoeging van enkele nieuwe producten. De contactpagina's op de website worden aangepast, de linken naar het e-loket of afsprakenpagina's staan duidelijker in de verf.
 • Maart: de website wordt achter de schermen overgezet in een nieuwe omgeving. Zo kunnen makkelijker zaken aangepast worden. De toegang tot 'Mijn Burgerprofiel' is toegevoegd. 

2021:

 • Maart: het Magda-platform is operationeel. Ook collega's die van thuis uit werken, kunnen brieven versturen zonder deze af te drukken.
 • Voorjaar: Ingelmunster tekent in op 'Mijn Burgerprofiel' zodat burgers in de toekomst ook via onze website toegang zullen krijgen tot hun eigen burgerprofiel. Op dit platform krijgt elke burger toegang tot zijn officiële gegevens en overheidsadministratie.

2020:

 • Najaar: op alle gemeentelijke facturen staat een QR-code vermeld om een vlottere betaling mogelijk te maken. Het schepencollege keurt de samenwerking met Pepperflow goed voor de financiële en beleidsmatige rapportage en projectbeheer.
 • September: burgers kunnen zelf online een afspraak maken met de dienst burgerzaken via ingelmunster.be.
 • Juni: Ingelmunster wordt één van de pilootgemeenten voor het nieuwe Magda platform van de Vlaamse overheid.
 • Mei: het schepencollege keurt de samenwerking met SAVACO goed voor de begeleiding en implementering van Office365.
 • Maart 2020: de website krijgt nieuwe look en feel, afgestemd op de noden van de bezoekers.
 • Voorjaar 2020: bij het aankopen van nieuwe computers kiezen we zoveel mogelijk voor laptops. Deze zijn gemakkelijker bruikbaar voor het personeel dat meer en meer flexibel werkt (vb. thuis werken). We rollen een beter WIFI-netwerk uit in de gemeentelijke gebouwen en op het marktplein in het kader van WIFI 4U, een Europees project dat ons hiervoor 15.000 euro subsidies geeft.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

--

Geld (toelichting)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025