Sport- en vrijetijdspark

Sport- en vrijetijdspark

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Sportpark

Terug naar navigatie - Sportpark

Op het sportcentrum vind je een mix van bebouwing, verharding en groenzones. Er is ruimte voor kinderen, sporters, wandelaars, enz. Om deze locatie verder uit te bouwen naar een sport- en vrijetijdspark stelde het gemeentebestuur een studiebureau aan. In overleg met een projectgroep met vertegenwoordigers van de sport- en jeugdverenigingen stelden zij een masterplan 'sportpark' op. Dit plan is geen concreet uitvoeringsplan maar een leidraad en langetermijnsvisie. 

Omdat het huidige sportcentrum uit zijn voegen barst, voorziet het masterplan een uitbreiding van de sporthallen aan de kant van de Ring. Daarnaast is er aandacht voor een betere zichtbaarheid van het huidige speelplein vanuit de cafetaria, grasvlaktes als openspeelruimtes en zones voor nieuwe speelelementen.  In het plan zijn verschillende fietslussen en afgescheiden wandelpaden voorzien en is er oog voor de vergroening van deze locatie. 

Op basis van het masterplan maakte het bestuur een projectdefinitie op voor de uitbreiding van het sportcentrum met een gloednieuwe gym- en trampolinehal. De projectdefinitie kwam er na overleg met de plaatselijke turnverenigingen. Dankzij deze nieuwe sporthal kunnen sportverenigingen de huidige evenementenhal in de toekomst volledig gebruiken. 
De start van de werken is voorzien begin 2024.

Acties

Bereikbaarheid Sportpark

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bereikbaarheid Sportpark

Terug naar navigatie - Bereikbaarheid Sportpark

In opdracht van Aquafin krijgt de huidige parking aan het sportcentrum een facelift. De vernieuwde parking bevat meer parkeerplaatsen en bestaat uit waterdoorlatende materialen. Om op piekmomenten,  zoals bij wandeltochten of evenementen, de grote parkeerdruk aan te kunnen, komt er aan de buitenzijde van de Ring een overloopparking in een groen kader.

Het Sportpark is reeds vlot toegankelijk voor zwakke weggebruikers. De nieuwe verbindingsweg voor voetgangers en fietsers via de brouwerijsite in de Bollewerpstraat sluit hier perfect op aan.  Er komen ook extra fietsstallingen.  

Acties