Patrimonium investeringen

Patrimonium

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Patrimonium GEMEENTE

Terug naar navigatie - Patrimonium GEMEENTE

Het gemeentebestuur bezit een uitgebreid patrimonium: gemeentehuis, scholen, ontmoetingscentrum, ... Als een goede huisvader waken we over het onderhoud van deze gebouwen en blijven we investeren om de locaties te optimaliseren.

Acties

Patrimonium OCMW

Terug naar navigatie - Patrimonium OCMW

Het OCMW bezit een uitgebreid patrimonium: De Cirkel, sociaal huis, ouderenwoningen, ... Als een goede huisvader waken we over het onderhoud van deze gebouwen en blijven we investeren om de locaties te optimaliseren.

Acties

Terreinen