Schepen
Katrien Vandecasteele
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

De verdere en bredere uitbouw van het vrijwilligersnetwerk is nodig. Daarnaast moeten mensen vanuit het OCMW gestimuleerd worden om zich in te zetten voor de maatschappij. Activatie naar het vrijwilligerswerk is een goede vorm van participatie.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2024:

 • Maart 
  • 23 maart: de grote lenteschoonmaak - zwerfvuilactie
  • 2 tot 10 maart: weldoenersactie waarbij geïnteresseerden kunnen kennis maken met enkele vrijwilligerswerkingen. 
  • 8 maart: vrijwilligersfeest

2023:

 • Oktober: 
  • Repair café op 7 oktober. 
  • Vorming EHBO voor vrijwilligers op 25 oktober. 
 • September: opstart digihelpers in de bibliotheek. 
 • Juni: wegwijs in welzijnsbeurs
 • Voorjaar: opstart van het project e-inclusie en proeftuin e-buurtbuddy's, nieuwe vrijwilligerswerking buddy anderstaligen
 • Maart: vrijwilligersfeest, zwerfvuilactie 'de grote lenteschoonmaak' en bijeenkomst met de straatburgemeesters. 
 • Februari: weldoenersactie waarbij geïnteresseerden kunnen kennis maken met enkele vrijwilligerswerkingen. 
  Vrijwilligers en mensen vanuit het lokaal opvanginitiatief krijgen een toelichting tijdens de woonclub over een huis huren in Vlaanderen. 
 • Januari: we voorzien een bedanking voor wie stopt als vrijwilliger.

 

2022:

 • November: opleiding voor nieuwe gemachtigd opzichters. Artikel in het infomagazine met de voorstelling van de nieuwe vrijwilligerscoördinator. 
 • Oktober: vergadering mindermobielencentrale. Start van coördinatiefunctie mindermobielencentrale binnen de gemeente. 
 • September: start nieuwe vrijwilligerscoördinator. 
 • Juni: aanpassing van de vergoeding voor de mindermobielencentrale en infomoment voor de vrijwilligers van de mindermobielencentrale.
 • Mei: herstart van het  vervoer van minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum.
 • Maart: vrijwilligersfeest als bedanking van de vrijwilligers.
 • Maart: heropstart vrijwilligerswerkingen na corona bv. 't babbelingske.
 • Maart: grote zwerfvuilactie  met vrijwilligers en de bevolking.
 • Januari: vrijwilligers blijven helpen bij het vervoer van minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum.

2021:

 • November: bedankingskaartje voor de internationale dag van de vrijwilliger.
 • September: vorming 'assertiviteit en grenzen stellen' voor de vrijwilligers, in samenwerking met ZorgSaam.
 • Augustus: infosessie mindermobielencentrale.
 • Voorjaar: vervoer van minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum. Vrijwilligers helpen bij boodschappen en andere kleine klusjes.
 • April: alle 75+'ers worden opgebeld.
 • Maart: iedere actieve vrijwilliger ontvangt een attentie tijdens de week van de vrijwilliger. Alleenstaande Ingelmunsternaren tussen 60 en 75 jaar ontvangen een kaartje met het aanbod van de vrijwilligerswerking.
 • Februari: vrijwilligers helpen bij het sneeuwvrij maken van de stoep, boodschappen en andere kleine klusjes. Opstart van het project 'telefoonsterren'.
 • Januari: artikel in het Infomagazine met oproep voor nieuwe vrijwilligers + opbellen van 75+'ers door vrijwilligers.

2020:

 • December: alle vrijwilligers ontvangen een bedankingskaartje naar aanleiding van de dag van de vrijwilliger.
 • Oktober: vrijwilligers bellen 80+'ers op, doen boodschappen en houden toezicht tijdens de wekelijkse markt.
 • September: oproep voor telefoonsterren, vrijwilligers die senioren opbellen.
 • Juli: vrijwilligers houden toezicht tijdens de wekelijkse markt.
 • Juni: versturen van bedankingskaarten aan alle vrijwilligers die meehielpen tijdens de coronacrisis + plantenactie voor alle Ingelmunsternaren met helpende hand van verschillende vrijwilligers.
 • Maart: bedankingsreceptie voor alle vrijwilligers van het gemeentebestuur.
 • Maart: vrijwilligersacties in het kader van corona: opbellen 80+'ers, aan huis pakketten bezorgen.

2019:

 • Oktober: oproep naar vrijwilligers die een luisterend oor willen bieden.
 • Oktober: opstart van een nieuwe vrijwilligerswerking: 'leren fietsen' voor volwassenen.
 • Juni: infosessie over de mindermobielencentrale.
 • Maart: grote zwerfvuilactie.

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

-

Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN