Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

In de Rodenbachwijk zijn de voetpaden in slechte staat. Na een onderzoek van de riolering, die tevens in de voetpadzone ligt maar nog in relatief goede staat is, werd besloten om enkel de voetpaden aan te pakken. Er komt enkel een voetpad aan één kant van de weg. Langs de andere kant komen groenzones.  

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

  • 4 mei: het schepencollege keurt VS9 goed (eerste onderhoudsstaat)

2022

  • 16 mei: het schepencollege keurt vorderingsstaat 8bis (tevens eindstaat) goed. Er zullen nog 2 onderhoudsstaten volgen (1 jaar na VO en bij DO)
  • 9 mei: het schepencollege keurt de voorlopige oplevering van de omgevingswerken in de Rodenbachwijk goed.

2021

  • December: enkele opmerkingen gemaakt tijdens de rondgang zijn nog niet opgevolgd.

2020

  • Werken voetpaden Rodenbachwijk.

2019

  • Werken voetpaden Rodenbachwijk.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

Investeringen afgerond. Er volgen enkel nog 2 onderhoudsstaten (1 jaar na voorlopige oplevering en bij definitieve oplevering)

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totale uitgaven inclusief onderhoud: 225.352 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2021