Fietsmaatregelen

Fietsmaatregelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Elektrische fiets

Terug naar navigatie - Elektrische fiets

Ingelmunster is een groene gemeente waar het aangenaam en veilig fietsen is. Samen met de medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW willen we het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld het aankopen van elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen en de installatie van laadpalen.

Acties

Fietsmaatregelen in het verkeer

Terug naar navigatie - Fietsmaatregelen in het verkeer

Fietsers hebben een belangrijke plaats in ons verkeer. Als bestuur blijven we dan ook bouwen aan een gemeente waar het veilig fietsen is, door de aanleg van fietsstraten, fietssuggestiestroken, oversteekplaatsen, verkeersdrempels, ...

Acties

Iedereen op de fiets

Terug naar navigatie - Iedereen op de fiets

De gemeente blijft inzetten op de fiets. Een lokaal overlegplatform voor ons fietsbeleid moet bijdragen tot de verruiming van het draagvlak en de uitrol van het fietsbeleid verbreden. Ook via activiteiten stimuleren we het fietsen. Daarnaast leggen we zoveel mogelijk fietsparkings aan, zeker op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Om het fietscomfort te verhogen, zetten we in op overdekte fietsstallingen.

Samen met de medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW moeten we het goede voorbeeld geven. Maar ook voor de burger zorgen we voor een extra stimulans: wie in 2020 en 2023 een fiets koopt, kan rekenen op een fietssubsidie. Het fietsbeleid kent een apotheose in 2023 met het jaar van de fiets!

Acties

Trage wegen

Terug naar navigatie - Trage wegen

De gemeente blijft investeren in fiets- en wandelwegen, zowel in het centrum als in het buitengebied. Het wegwerken van gevaarlijke punten zoals aan de Zuidkaai ter hoogte van de Kanaalstraat staat op de agenda. Ook het opnieuw openstellen van de traditionele buurtwegen in het buitengebied blijft voor de gemeente belangrijk maar blijkt een moeilijke oefening. Ingelmunster kan niet eeuwig achter blijven. We stellen ons realistisch op, maar rekenen op de goodwill van alle betrokkenen.

Acties