Schepen
Martine Verhamme

Omschrijving (toelichting)

Onder impuls van de schepen van onderwijs komen de directies van alle Ingelmunsterse scholen verschillende keren per jaar samen tijdens het interscolair overleg. Dit leidt tot een goede verstandhouding en het samen organiseren van activiteiten zoals de 'Strapdag' of de 'Doe-aan-sport-beurs'. Het moet mogelijk zijn om die samenwerking via het interscolair overleg nog verder uit te diepen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

 • Het vastleggen van alle vrije dagen, openklasdagen en inschrijvingsmomenten gebeurt in overleg met alle scholen.
 • Organisatie van het fiets- en voetgangersexamen is een samenwerking tussen de verschillende scholen.
 • Organisatie van de scholenveldloop voor alle Ingelmunsterse lagere scholen en het Secundair Onderwijs.
 • Organisatie van de Doe-aan-sport-beurs voor alle kinderen van Ingelmunster.
 • Alle ouders met kinderen van 1,5 jaar oud ontvangen een brief met info over de Ingelmunsterse kleuterscholen.

 

2023:

 • December: opleiding gemachtigd opzichter voor nieuwe leerkrachten
 •  September:
  • Strapdag met o.a. een dode-hoek-vrachtwagen, Eco-velo, behendigheidstraining met Meester op de fiets en een theaterstuk over verkeersopvoeding.
  • Educatieve beurs voor alle leerkrachten van de plaatselijke scholen.
 • Maart: bewegwijzering voetgangersexamen.
 • Maart:  vormingsmomenten voor alle kinderen uit het 5de en 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar en ouders over de gevaren van het internet.

2022:

 • September: Strapdag in combinatie met opruimactie
 • April: erfgoedweek: naar de klas in de jaren 50.
 • Maart : bewegwijzering fietsexamenparcours

2021:

 • December 2021: definitief vastleggen van het fietsexamenparcours.
 • September 2021: Strapdag met o.a. een dode-hoek-vrachtwagen, Eco-velo en een theaterstuk over verkeersopvoeding voor de eerste graad.

2020:

 • November 2020: sinterklaas brengt een digitaal bezoek aan de scholen (i.s.m. de dienst vrije tijd).
 • Oktober 2020: vaststellen van het fietsexamenparcours. De bewegwijzering volgt in het najaar 2021.
 • September 2020: gezamenlijke uitwerking van het project ICT op school.
 • April 2020: afstemmen van de coronamaatregelen tussen de verschillende scholen. 
 • Maart 2020: voorstelling VGS@school. De Ingelmunsterse scholen verklaren zich bereid om het project te ondersteunen en eraan mee te werken.

2019:

 • November 2019: archeologisch project i.s.m. Monument en RADAR voor alle kinderen uit het 6de leerjaar en 2de secundair.
 • Oktober 2019: toneelvoorstelling WOI in verschillende scholen (i.s.m. Terf).
 • September 2019: Strapdag met o.a. een dode-hoek-vrachtwagen.

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

--

Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN