Ontwikkelen van een zorgcampus

Ontwikkelen van een zorgcampus

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen van een zorgcampus

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van een zorgcampus

Het is de doelstelling van het gemeentebestuur om de globale ouderenzorg optimaal te organiseren.

Daarvoor zetten we onze schouders onder de uitbouw van een zorgcampus aan de assistentiewoningen De Ermitage in de Weststraat. Op die site voorzien we een centralisatie van de verschillende facetten van dienstverlening aan ouderen. Het nabij gelegen woonzorgcentrum is hierbij een belangrijke partner.

In het begin van de legislatuur vonden de eerste verkennende gesprekken plaats. Dit verliep in een constructieve sfeer. Een interne reorganisatie binnen het bestuur van het woonzorgcentrum vraagt echter extra tijd om het project te realiseren. De ambitie blijft om het dossier een doorstart te geven, desnoods in de volgende legislatuur.