Schepen
Nadine Verheye

Omschrijving (toelichting)

Via info- en inspraaksessies voor belangrijke infrastructuurwerken, groenaanplanting of de inrichting van een wijkspeelplein kunnen burgers meedenken.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2024

 • 25-26 maart: infomarkten over de nieuwe stationsomgeving voor raadsleden, handelaars en bewoners.

2023

 • 24 oktober: infomarkt over het nieuwe mobiliteitsplan.
 • 27 april: infomoment over de geplande werken aan de vijver in de Bakkerstraat. 
 • 20 april: infomarkt over de plannen in de omgeving van het kanaal, het project 'park aan het water'.

2022

 • December: inspraakmoment voor het nieuwe skatepark naast de Brigandsbrug.
 • April: Midwest coördineert een publieksbevraging over het gebruik van openbare zwembaden en een bevraging over de bibliotheken.
 • Februari: inspraakmoment over een nieuw speeltoestel op het speelplein aan de Bloemenwijk.

2021

 • Maart: iedereen kan mee beslissen hoe de nieuwe speelterreinen aan het De Montblancplein, Robrecht de Friesplein en het Von Plothoplein er zullen uitzien.
 • Januari: roadshow voor de politieke partijen, verenigingen en de betrokken adviesraden met toelichting over de stand van zaken in verband met het Cultuurhuis.

2020

 • November: de gemeenteraad keurt het participatiereglement goed.
 • November: het participatieproject 'park aan het water' gaat van start. Hierbij kan de bevolking zijn visie geven over de herinrichting van verschillende gebieden in de omgeving van het kanaal.
 • September: toelichting aan alle adviesraden in verband met het nieuwe participatiereglement.
 • Juni: roadshow voor de politieke partijen, verenigingen en de betrokken adviesraden met toelichting over het concept van het huis van de vrije tijd.
 • Februari: inspraakmoment over het nieuwe speelplein op de Molenhoek.

2019

 • Oktober: bewonersvergadering voor de bewoners van de woonkorrel aan de Dorpsbrug.
 • Oktober: bewonersvergadering over de werken op de brouwerijsite.
 • April: inspraakmoment voor de bewoners van de Europawijk over het heraanleggen van de groenzones.

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

--

Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN