Aanbod voor kinderen

Aanbod voor kinderen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Vrijetijdsaanbod voor kinderen

Terug naar navigatie - Vrijetijdsaanbod voor kinderen

In het aanbod voor kinderen, is onderwijs een belangrijke partner. Door op regelmatige basis met hen te overleggen, stimuleren we een goede samenwerking tussen de scholen. Ook met het kunstonderwijs, de jeugdverenigingen, sportclubs en initiatieven als de Techniekacademie wil de gemeente een verbindende en ondersteunende schakel blijven.

Binnen onze eigen organisatie willen we het aanbod naar kinderen beter op elkaar afstemmen, zowel naar inhoud, timing als deelnameprijzen. Ook een centraal aanspreekpunt moet de informatie en communicatie optimaliseren.

Acties