Schepen
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

Een lokaal overlegplatform fietsbeleid moet bijdragen tot verruiming van het draagvlak en de uitrol van het fietsbeleid verbreden.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

  • Maart: derde vergadering van het LOF.

2022

  • April: de leden van het LOF komen langs tijdens het tweede participatiemoment over de opmaak van het mobiliteitsplan. 
  • Maart: de leden van het LOF worden uitgenodigd op het participatiemoment over de opmaak van het mobiliteitsplan. 
  • Februari: tweede vergadering van het LOF. 

2021

  • September: eerste vergadering van het lokaal overlegplatform voor fietsbeleid (LOF) en de gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van het LOF goed. 
  • Maart: de gemeenteraad keurt de samenstelling van het lokaal overlegplatform goed voor 2019-2025.

2020

  • December: de gemeenteraad keurt de oprichting van een lokaal overlegplatform voor fietsbeleid (LOF) goed.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

--

Geld (toelichting)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-12-2020

Einddatum

31-12-2025