Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

De zijweg van de Rozestraat richting Izegem is een knelpunt op het vlak van riolering. Met dit project wordt in dit wegdeel een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de rijbaan vernieuwd. Er komen ook aanpassingen aan de nutsleidingen. De heraanleg omvat ook het kruispunt van de Rozestraat.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

  • September: alles afgewerkt. Er is nog een rioolherstel uitgevoerd waarvan de resultaten nog niet binnen zijn. De werken worden binnenkort opgeleverd. 
  • April: voorzien van onderlaag asfalt en de toplaag. 
  • Maart: riolering, greppels, opritten en steenslagfundering type IA zijn uitgevoerd.

2022

  • December: de nieuwe riolering is voorzien in de Rozestraat (met uitzondering van enkele huisaansluitingen).
  • 10 oktober: de werken in de Rozestraat gaan van start.
  • 27 september: infomoment voor eigenaars en huurders.
  • Juni : het schepencollege keurt de gunning goed van de rioleringsprojecten Rozestraat en Zandbergstraat aan APK Wegenbouw voor een bedrag van 199.055,02 euro.
  • Maart: het schepencollege keurt het gemeentelijk aandeel goed voor de rioleringsprojecten in de Rozestraat en Zandbergstraat. De aanbesteding kan starten. 

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

 

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totaal budget meerjarenplan: 421.355 euro (Rozestraat & Zandbergstraat)

Totale uitgaven 2022: 7.968 euro (erelonen)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022