Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

De zijweg van de Rozestraat richting Izegem is een knelpunt op het vlak van riolering. Met dit project wordt in dit wegdeel een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de rijbaan vernieuwd. Er komen ook aanpassingen aan de nutsleidingen. De heraanleg omvat ook het kruispunt van de Rozestraat.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2024

 • Wachten op eindafrekeningsdossier zodat voorlopige oplevering kan doorgaan.

2023

 • December: de proeven op de kernboringen van de asfaltverharding voldoen niet. De aannemer laat weten hoe hij dit zal oplossen. 
 • Najaar: rioolherstel werd uitgevoerd.
 • September: alles afgewerkt. Er is nog een rioolherstel uitgevoerd waarvan de resultaten nog niet binnen zijn. De werken worden binnenkort opgeleverd. 
 • April: voorzien van onderlaag asfalt en de toplaag. 
 • Maart: riolering, greppels, opritten en steenslagfundering type IA zijn uitgevoerd.

2022

 • December: de nieuwe riolering is voorzien in de Rozestraat (met uitzondering van enkele huisaansluitingen).
 • 10 oktober: de werken in de Rozestraat gaan van start.
 • 27 september: infomoment voor eigenaars en huurders.
 • Juni : het schepencollege keurt de gunning goed van de rioleringsprojecten Rozestraat en Zandbergstraat aan APK Wegenbouw voor een bedrag van 199.055,02 euro.
 • Maart: het schepencollege keurt het gemeentelijk aandeel goed voor de rioleringsprojecten in de Rozestraat en Zandbergstraat. De aanbesteding kan starten. 

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

 

Geld (indicator)

G

Geld

Raming kostprijs: 470.000 euro (Rozestraat & Zandbergstraat)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN