Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

De heraanleg van de Nijverheidstraat is een voorbeeld van een project waarbij het herstel van een verouderde weg wordt gecombineerd met het vernieuwen van de riolering. In dit project breiden we de Nijverheidstraat ook beperkt uit en komt er een verbindingsweg voor voetgangers en fietsers naar het kanaal Roeselare-Leie. Het smalste gedeelte van de Nijverheidstraat wordt uitgevoerd in betonklinkers. Waar de weg breder is, kiezen we voor een asfaltverharding. Er komt een volledig gescheiden rioleringsstelsel wat een gunstige invloed zal hebben op de reductiedoelstellingen voor de Mandel.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

 

2023

 • September: rioleringswerken tussen Molenhoek en Oostrozebekestraat.
 • Juni : rioleringswerken vanaf de Mandel tot en met de Mandelstraat.
 • Mei : start aanleg nutsleidingen tussen Nijverheidstraat 6-26 en 33 -75.
 • April: infovergadering voor de bewoners.
 • Maart: coördinatievergadering.
 • Februari: het schepencollege keurt het bestek en de raming van het gemeentelijk aandeel goed voor een bedrag van  621.850,50 euro.

2022

 • Najaar: de Watergroep en Fluvius voeren nutswerken uit tot het kruispunt Mandelstraat.
 • Oktober : goedkeuren bestek en gemeentelijk aandeel.
 • September: definitieve bemalingsnota nog niet ontvangen; dossier kan nog niet gepubliceerd worden.
 • Juni: dossier is klaar voor aanbesteding.
 • Februari: goedkeuring van de geplande inrichting van het toekomstig openbaar domein (zaak der wegen) 

2021:

 • Erelonen worden gegund aan Evolta volgens de samenwerkingsovereenkomst.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totaal budget meerjarenplan: 766.069 euro

Totale uitgaven 2022: 28.931 euro (erelonen)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024