Schepen
Martine Verhamme
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

Er komt een permanente bewegwijzering voor het fietsexamen zodat leerlingen altijd kunnen oefenen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2022

  • Voorjaar 2022: de bewegwijzering van het fietsexamen is geplaatst. De scholen controleerden het parcours. Midden mei legden de zesdejaars hun fietsexamen af.  

2021

  • Najaar 2021: het parcours en de bewegwijzering van het fietsexamen is vastgelegd tijdens het interscolair overleg. 

Tijd (indicator)

G

Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)

G

Geld

Kostprijs: 657 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN