Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

Om de grote parkeerdruk aan te kunnen op piekmomenten zoals tijdens wandeltochten of evenementen voorzien we aan de buitenzijde van de Ring een overloopparking in een groen kader, parking Sport 2.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2023

  • Maart: om te vermijden dat mensen oversteken op de Ring zorgen we voor bijkomende signalisatie voor het aanduiden van de voetgangerstunnel.

2021

  • Juni: ingebruikname van de nieuwe parking.
  • Februari: plaatsen van nieuwe ledverlichting, bomen en afsluiting bij parking Sport 2.

2020

  • December: de nieuwe parking Sport 2 krijgt een onderlaag in asfalt.
  • September: de voorbereidende werken voor de nieuwe parking Sport 2 gaan van start.
  • April: het schepencollege keurt de gunning en de lastvoorwaarden voor de uitbreiding van de parking buiten de Ring goed (parking Sport 2).

Tijd (indicator)

G

Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)

G

Geld

Kostprijs: 422.789 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN