Schepen
Jan Rosseel
Nadine Verheye
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

Het nieuwe cultuurhuis komt in de Oostrozebekestraat, op een stuk grond vlakbij de inrit van de centrumparking.  De aankoop van de grond gebeurde in 2021.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2023

  • Plaatsen van een afsluiting rond het terrein omwille van de veiligheid.
  • Afwerken gevel aanpalende buur met isolatie en crepie.

2022

  • Zomer 2022: bodemsaneringswerken
  • Januari - februari 2022: afbraak loods en oude cinema.

2021

  • Oktober 2021: het schepencollege keurt de bestelaanvraag voor het slopen van de bestaande bebouwing goed.
  • September 2021: de gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de aankoop van de grond voor het cultuurhuis goed.
  • Juni 2021: het schepencollege keurt de omgevingsvergunning goed voor het slopen van de bestaande bebouwing in functie van het geplande bodemsaneringsproject.
  • April 2021: indienen van de omgevingsvergunning voor de sloop van de bestaande bebouwing in functie van het geplande bodemsaneringsproject.
  • Februari 2021: de gemeenteraad keurt de verkoopbelofte voor de grondverwerving van de voormalige loods van bvba kasteel Ingelmunster goed.
  • Januari 2021: ondertekening van de verkoopbelofte voor de grondverwerving van de voormalige loods van bvba kasteel Ingelmunster in de Oostrozebekestraat.

Tijd (indicator)

G

Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)

G

Geld

Kostprijs: 366.166 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-07-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN