Schepen
Jan Rosseel
Kurt Windels

Omschrijving (toelichting)

Op het sportcentrum vind je een mix van bebouwing, verharding en groenzones. Er is ruimte voor kinderen, sporters en wandelaars. Om deze locatie verder uit te bouwen naar een sport- en vrijetijdspark stelde het gemeentebestuur een studiebureau aan. In overleg met een projectgroep met vertegenwoordigers van de sport- en jeugdverenigingen stelden zij een masterplan 'Sportpark' op. 

Dit masterplan is geen concreet uitvoeringsplan maar een leidraad en langetermijnsvisie. Het plan beschrijft een streefbeeld waarbinnen toekomstige ingrepen op de site moeten passen. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023:

 • Mei: overleg departement omgeving, departement landbouw en dienst planning van de provincie over het RUP uitbreiding sportcentrum.
 • Maart: onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een kunstgrasveld te voorzien.
 • Februari: uitwerking van het aanbestedingsdossier voor de sportvelden aan de oostelijke kant (N50).
 • Januari: goedkeuring van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de sportvelden aan de oostelijke kant (N50).

2022:

 • September: indienen van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de sportvelden aan de oostelijke kant van de N50.
 • April: Infrabureau Demey start met de opmaak van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de sportvelden aan de oostelijke kant van de N50.
 • Februari: de gemeenteraad keurt het masterplan Sportpark goed.
 • Januari: de projectgroep bespreekt het masterplan Sportpark.

2021:

 • December: het masterplan Sportpark is klaar.
 • Februari:  overleg met de projectgroep sportpark voor de eerste aanzet van een masterplan. Het schepencollege keurt de omgevingsvergunning voor de regularisatie van de voetbalvelden op terrein 3 en 4 goed.

2019:

 • Najaar: de adviesgroep is samengesteld, de voorstudie 'van sportcentrum naar open sportpark' is gestart.
 • Voorjaar: de denkgroep gaat van start.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totaal budget: 40.500 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2024