Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

De rioleringswerken in de Onze Lieve Vrouwestraat zijn nodig omdat daar geen optimale scheiding is tussen regenwater (RWA) en  vuilwater (DWA). In combinatie met de rioleringswerken wordt de rijweg hersteld.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2023

  • December 2023: overleg met studiebureau Jonckheere en Fluvius. Start van het wegenisontwerp. 
  • Juni: rooilijnplan opgemaakt door landmeter Ruben Carlier. 
  • Februari: het studiebureau start met het ontwerp. In een eerste fase wordt het voorontwerp opnieuw ingediend. 

2022

  • Juni: overleg met Fluvius en studiebureau Jonckheere. Het studiebureau zal een nota opmaken om in te dienen bij VMM.

Tijd (indicator)

G

Tijd

Op te starten

Geld (indicator)

G

Geld

Raming kostprijs: 30.000 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN