Schepen
Jan Rosseel
Nadine Verheye

Omschrijving (toelichting)

Het Aquafin rioleringsproject op de Meusbroekbeek had ook tot gevolg dat de oude beek onder de parking van de brandweer moest opgebroken worden. Tijdens deze werken werd deze strook tijdelijk hersteld omdat een volledige heraanleg van deze parking zich opdringt.

Het nieuwe ontwerp van de parking gaat uit van ontharding en vergroening. Het aantal parkeerplaatsen wordt beperkt teruggeschroefd en de nieuwe parkeerplaatsen krijgen een waterdoorlatende verharding. Er komt ook ruimte voor een infiltrerende groenzone. Op de parking voorzien we een ondergrondse glasbol en een laadpaal voor elektrische wagen. 

Dit project kadert binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP), specifiek met betrekking tot ontharding.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2023

  • Juli: de parking is afgewerkt.
  • Maart: plaatsen van bijkomende bemaling in functie van het plaatsen van ondergrondse glascontainer.
  • Februari: de ontharding en herinrichting van de parking gaat van start.

2022

  • December: het dossier is, samen met de onderhoudswerken aan diverse wegen, gegund voor een totaalbedrag van 428.604,34 euro.
  • September: het dossier is klaar om aan te besteden.
  • Juni: infrabureau Demey bezorgt een kostenraming  voor de heraanleg van 'parking brandweer' voor een bedrag van 190.322,41 euro (incl. btw). Om betere prijzen te bekomen, wil het bestuur deze werken combineren met een andere aanbesteding. 
  • Januari-maart: uitwerken en voorbereiden van het aanbestedingsdossier voor de herinrichting van de parking. 

Tijd (indicator)

G

Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)

G

Geld

Kostprijs: 238.314 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN