Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

Omdat de Lysbrug in slechte staat was, besloot de Vlaamse Waterweg om de brug uit veiligheidsoverwegingen te verwijderen. Tegelijk startte een studie om een nieuwe brug te voorzien. Na overleg met alle betrokkenen werd ervoor gekozen om een fietsbrug te voorzien in plaats van een voetgangersbrug.  Zo zal de nieuwe brug aansluiten bij de toekomstige fietssnelweg en sluit ze aan bij de visie van het gemeentebestuur om fietsen te stimuleren.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

  • Juni: de gemeenteraad stelt de rooilijn voor de nieuwe Lysbrug definitief vast.
  • Maart: de gemeenteraad stelt de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan vast.
  • Opstart van de studie en het uitvoeringsdossier Lysbrug.
  • Onderhandelingen voor de noodzakelijke grondverwerving. 
  • De voorbereidingen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning gaan van start. 

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025